Col·loquis Internacionals d'Estudis Transpirinencs

COL·LOQUIS D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS

Des de l’any 2005, l’Institut Ramon Muntaner s’encarrega de la coordinació dels Col·loquis d’Estudis Transpirinencs, un espai biennal, iniciat pel Centre d’Estudis Comarcals de Ripollès, que volen ser un punt de trobada de la recerca en els diferents territoris pirinencs.

Actualment, la seu dels col·loquis s’alterna cada dos anys entre el Santuari de la Vall de Núria, que és on es va iniciar, i altres poblacions pirinenques, que fins ara han estat Areny de Noguera i Salardú.

L’objectiu d’aquests col·loquis no és altre que posar en comú les recerques dels diferents investigadors dels territoris pirinencs, amb una vocació transfronterera, en què totes les cultures i llengües del Pirineu (català, castellà, aranès i francès) hi tenen cabuda. A partir de la VIII edició del col·loqui, realitzat el 2013 al Santuari de Núria, s’ha volgut potenciar aquesta idea d’anar més enllà de les fronteres, convertint l’acte en un col·loqui internacional. Aquesta transversalitat territorial també és palesa en les temàtiques del col·loqui, que giren al voltant de qüestions com ara el concepte de frontera, la religió, el paisatge, etc.

IBIX

Des de 1998, cada dos anys, amb el títol d'Ibix, es publiquen les aportacions dels Col·loquis Internacionals d'Estudis Transpirinencs. El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, és l’encarregat de l’edició d’aquestes actes, que s’alternen biennalment amb els Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.

Tothom que ho vulgui pot consultar el sumari i els articles a text complet d'Ibix a RACO . Trobareu els enllaços directes a la graella següent:

Presenteu comunicació?*

El text de la comunicació s’ha d’enviar per correu electrònic en format Word a l’a/e: pineda@irmu.org.

Modalitat d'inscripció:*

El preu dóna dret a les actes, als dinars de dissabte i diumenge i a les activitats complementàries que es programin

Voleu rebre informació de l’Institut Ramon Muntaner?*
Accepto la LOPD

* Els camps assenyalats són obligatoris.

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa de l’Institut Ramon Muntaner ES97 2100 0180 8302 0027 7863 indicant Transpirinencs i el nom de la persona. Per fer efectiva la inscripció, cal fer arribar a l’Institut Ramon Muntaner la butlleta d’inscripció acompanyada d’una còpia del resguard de la transferència i, en el cas del pagament reduït, còpia de l’acreditació corresponent.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consentiu que les dades personals que ens faciliteu siguin inclosos en un fitxer del que és responsable l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), la finalitat del qual és la comunicació amb els participants del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs i la difusió de les activitats d’aquest col·loqui. Aquesta subscripció està restringida als majors de 14 anys. En el cas de ser menor d’aquesta edat, es requereix el consentiment dels tutors legals. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos a aquestes dades, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça pineda@irmu.org i indicant el dret que voleu exercir.