XII Col·loquis Internacionals d'Estudis Transpirinencs

Pobles abandonats i eficiència territorial
Sant Joan de les Abadesses 1, 2, 3 d'octubre de 2021 - Centre Cívic El Palmàs (C/ Jaume Nunó, 4, 2n pis)


COL·LOQUIS D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS

Des de l’any 2005, l’Institut Ramon Muntaner s’encarrega de la coordinació dels Col·loquis d’Estudis Transpirinencs, un espai biennal, iniciat pel Centre d’Estudis Comarcals de Ripollès, que volen ser un punt de trobada de la recerca en els diferents territoris pirinencs.

Actualment, la seu dels col·loquis s’alterna cada dos anys entre el Santuari de la Vall de Núria, que és on es va iniciar, i altres poblacions pirinenques, que fins ara han estat Areny de Noguera i Salardú.

L’objectiu d’aquests col·loquis no és altre que posar en comú les recerques dels diferents investigadors dels territoris pirinencs, amb una vocació transfronterera, en què totes les cultures i llengües del Pirineu (català, castellà, aranès i francès) hi tenen cabuda. A partir de la VIII edició del col·loqui, realitzat el 2013 al Santuari de Núria, s’ha volgut potenciar aquesta idea d’anar més enllà de les fronteres, convertint l’acte en un col·loqui internacional. Aquesta transversalitat territorial també és palesa en les temàtiques del col·loqui, que giren al voltant de qüestions com ara el concepte de frontera, la religió, el paisatge, etc.

  Baixar Col·loquis d'estudis transpirinencs

IBIX

Des de la primera edició del Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, l’any 1998, s’han publicat amb el títol d’IBIX les actes que recullen les aportacions al col·loqui. El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, era l’encarregat de l’edició d’aquestes actes, que s’alternaven biennalment amb els Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. A partir de 2018, amb el número 10, IBIX ha començat una nova etapa, en què s’ha desvinculat dels Annals per esdevenir una publicació amb segell propi, en aquest cas editada conjuntament per l’Institut Ramon Muntaner i el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.

Tothom que ho vulgui pot consultar el sumari i els articles a text complet d'Ibix a RACO . Trobareu els enllaços directes a la graella següent:

Àmbit en el qual s'inclou:*

El resum de la comunicació o de la comunicació-pòster s’ha d’enviar per correu electrònic en format Word a l’a/e: transpirinencs@irmu.org.

Modalitat d'inscripció:*

El preu dona dret a les actes, al dinar de dissabte, als sopars de divendres i dissabte i a les activitats complementàries que es programin al llarg del col·loqui.

Dinar de diumenge (20€)
Voleu rebre informació de l’Institut Ramon Muntaner?*
Accepto la LOPD

* Els camps assenyalats són obligatoris.

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa de l’Institut Ramon Muntaner ES97 2100 0180 8302 0027 7863 indicant Transpirinencs i el nom de la persona. Per fer efectiva la inscripció, cal fer arribar a l’Institut Ramon Muntaner la butlleta d’inscripció acompanyada d’una còpia del resguard de la transferència i, en el cas del pagament reduït, còpia de l’acreditació corresponent.

El termini d’inscripció és el 26 de setembre de 2021.

Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a l’adreça info@irmu.org. Així mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Per tal de fer difusió de la jornada als mitjans, xarxes socials i altres, es captaran fotografies durant les ponències. Si algú no hi vol aparèixer, que contacti amb l’organització a info@irmu.org.