V Simposi Internacional dels Focs Festius de la Mediterrània

Mallorca, 22, 23 i 24 d'octubre de 2021

V Simposi Internacional dels Focs Festius de la Mediterrània

Aquest 2021 es portarà a terme a Mallorca el V Simposi Internacional dels Focs Festius de la Mediterrània.

  Primera circular - V Simposi Internacional dels Focs Festius de la Mediterrània

Inscripció general Simposi

L'assistència al Simposi és lliure, però cal inscripció prèvia abans del 20 d'octubre de 2021 per mitjà del següent formulari:

Modalitat d'inscripció:
Voleu rebre informació de l'IRMU:

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa de l’Institut Ramon Muntaner ES 97 2100-0180-83-0200277863 indicant: Simposi focs i el nom de la persona.

Desitgem participar en aquesta Jornada i declarem conèixer i acceptar totes les condicions de la normativa que les regeix.


(*) Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a l’adreça info@irmu.org. Així mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Per tal de fer difusió de la jornada als mitjans, xarxes socials i altres, es captaran fotografies durant les ponències. Si algú no hi vol aparèixer, que contacti amb l’organització a info@irmu.org

Inscripció participants amb comunicacions

Si voleu presentar una comunicació al Simposi, podeu enviar la vostra proposta abans del 20 de setembre de 2021 omplint el següent formulari:

Àmbit en el qual s'inclou?
Modalitat d'inscripció:
Adjuntar resum:

 

Voleu rebre informació de l'IRMU:
L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa de l’Institut Ramon Muntaner ES 97 2100-0180-83-0200277863 indicant: Simposi focs i el nom de la persona.

Condicions de participació

Un cop acceptada la comunicació per part del comitè científic, us indicarem el dia i l’hora de la presentació. L’organització podrà agrupar comunicacions de temàtica molt semblant en format de taula rodona.

Es poden presentar comunicacions a qualsevol dels quatre àmbits del simposi. Les comunicacions hauran de tenir una extensió màxima final de 30.000 caràcters, notes incloses. S’hauran de lliurar corregides ortogràficament i acompanyades d’un resum d’un màxim de 15 línies. S’hi poden incloure un màxim de 5 elements gràfics. El text definitiu es lliurarà passat un mes.


Desitgem participar en aquesta Jornada i declarem conèixer i acceptar totes les condicions de la normativa que les regeix.

(*) Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a l’adreça info@irmu.org. Així mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Per tal de fer difusió de la jornada als mitjans, xarxes socials i altres, es captaran fotografies durant les ponències. Si algú no hi vol aparèixer, que contacti amb l’organització a info@irmu.org.