IV Simposi Internacional Focs festius de la Mediterrània. Les simbologies i els rituals al voltant del foc.
Andorra la Vella, 22, 23 i 24 de novembre de 2019

Àmbit en el qual s'inclou?
Modalitat d'inscripció:
Voleu rebre informació de l'IRMU:
L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte de La Caixa de l’Institut Ramon Muntaner ES 97 2100-0180-83-0200277863 indicant Simposi focs i el nom de la persona.

Desitgem participar en aquesta Jornada i declarem conèixer i acceptar totes les condicions de la normativa que les regeix.

(*) Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a l’adreça info@irmu.org. Així mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Per tal de fer difusió de la jornada als mitjans, xarxes socials i altres, es captaran fotografies durant les ponències. Si algú no hi vol aparèixer, que contacti amb l’organització a info@irmu.org.