Premis Recercat

Nom del premiat Centre Cultural Català del Vallespir
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2008
Descripció Es va crear el mes de juny de 2004 a la vila d’Arles de Tec amb el suport inicial d’una vintena d’associacions culturals i un nombre important de membres fundadors. Actualment reuneix 35 associacions culturals catalanes de la vall, així com també uns 30 membres individuals. Hi ha entitats adherides de: Prats de Molló, Sant Llorenç de C.; Arles de Tec; els Banys i Palaldà; Ceret; Sant Joan Pla de Corts; el Voló i de l’Albera. Les entitats adherides treballen per la llengua, l’etnologia, les tradicions, etc.

Des de la seva creació han rebut el suport i l’ajut dels batlles dels municipis més importants del Vallespir, de les institucions departamentals de la Catalunya Nord, del Consell Regional Llenguadoc-Rosselló i del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.
Objectius: informar i federar les associacions culturals catalanes del Vallespir per tal que es coneguin millor entre elles; crear i actualitzar un portal informàtic; organitzar i promoure manifestacions culturals a l’abast de totes les associacions i del gran públic; assessorar i ajudar en la defensa i la promoció de la llengua i cultura catalanes i editar i difondre la revista de cultura i literària Vallespir.

 Recercat