Premis Recercat

Nom del premiat Institut Menorquí d'Estudis
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2021
Descripció L’Institut Menorquí d’Estudis—organisme autònom del Consell Insular de Menorca, adscrit a la seva Presidència i amb personalitat jurídica pròpia—té la missió d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de Menorca. Per fer-ho, compta amb cinc seccions —Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia, i Llengua i Literatura—i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), un programa o una oficina tècnica amb la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a Reserva de Biosfera. L’IME està obert a la cooperació i al manteniment d’intercanvis amb altres institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua catalana com espanyoles i estrangeres. Forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, entre altres.
L'Observatori Socioambiental de Menorca, un projecte de l'IME al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca (RBM), recull i analitza informació d’àmbit local alhora que contribueix a l'observació del canvi global. Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades a obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre la sostenibilitat, entesa com l’objectiu de fer possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals. Els seus objectius són els seguiment permanent de la sostenibilitat de l’illa en tots els vessants, l’assistència científica a les institucions públiques implicades en la gestió de la Reserva de la Biosfera, i la comunicació pública dels resultats del seguiment i la divulgació dels valors i els reptes.
L’IME dona suport a la recerca amb diverses beques per a projectes i premis.
Publica diferents col·leccions de llibres i revistes: la Col·lecció Capcer de clàssics de la cultura menorquina, la Col·lecció Cova de Pala de recerca històrica, la Col·lecció Petit Format de divulgació en tots els àmbits, la Col·lecció recerca d’investigació científica i actes de jornades, la Col·lecció Xibau de poesia, coedicions i col·laboracions, i revistes com la Revista de Menorca i Randa.
Custodia arxius i fons documentals diversos. L’arxiu inclous els treballs d’investigació becats, informes tècnics, tesis doctorals de membres de l’IME. Diferents fons documentals de membres de l’IME i l’Herbari General de Menorca, l’Herbari Rodriguez Femenias i una col·lecció de briòfits.
Organitza cursos i Jornades, conferències, exposicions, homenatges, presentacions de llibres i projectes i visites guiades al patrimoni cultural i natural.

 Recercat