Premis Recercat

Nom del premiat Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2020
Descripció Promocionar la investigació al voltant d'aspectes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, econòmics, etc., que donen a conèixer els diversos aspectes de la comarca i promoguin la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants. Aquest era el primer dels objectius que, en 1981, es marcava en el seu naixement l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud. Eren anys de sinergies i de transformació en la comarca. Partits polítics, sindicats i associacions democràtiques en tots els pobles eixien a la llum després d'anys de dictadura. En 1978 es publicava el periòdic L'Horta, un intent de premsa comarcal d'agitació cívica, democràtica i nacionalista. Es constituïen, en 1979, els primers ajuntament democràtics i l'Ajuntament de Picanya, el 25 de març, demanava oficialment l'autonomia del País Valencià. El mateix any del naixement de l'IDECO, la Caixa Torrent, motor econòmic aleshores de la comarca, que havia de donar suport econòmic a l'IDECO commemorava el seu 75é aniversari.
L'IDECO esdevenia, doncs, en aquell 1981, el primer Institut d'estudis d'àmbit comarcal en crear-se al País Valencià. Tanmateix l'entitat valenciana tenia el seu origen en les experiències d'altres instituts similars creats a Catalunya, com ara Institut d'Estudis Gironins (IEG) fundat en 1946 o l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE), nascut en 1957. Aquest últim, amb seu a Figueres, va ser el model que Enric Juan, professor de l'institut de batxillerat d'aquesta població de l'Empordà entre 1974 i 1978, va traslladar a la comarca de l'Horta Sud, tal com escriu en la revista Annals de l'IEE en 2013: "Quan l'any 1978 em vaig traslladar a l'Institut de batxillerat d'Alaquàs li vaig demanar a Albert Compte, vicepresident de l'IEE, els estatuts de l'entitat; tenia molt d’interès a reproduir el model de centre de recerca a València. Així és com, l'any 1981, tot aprofitant els estatuts del centre empordanès, un grup de persones de pobles de l'Horta Sud fundà l'IDECO".
Són, per tant, més de trenta-vuit anys, els que L'IDECO de l'Horta Sud, ve animant la vida cultural dels seus pobles, tot contribuint a vertebrar el seu territori, desvelant la consciència de la seua realitat comarcal. Entre les seues iniciatives cal destacar la publicacions de la revista Annals (1982-2019), vehicle de comunicació dels resultats de les investigacions realitzada en diferents àmbits comarcals. Especialment significatius van estar les publicacions dins d'Annals dels treballs guanyadors dels Premis "Les dones de l'Horta al llarg del temps", convocats entre 1989 i 1991. El darrer número d'Annals s'acaba d'editar aquest darrer mes d'octubre, amb les actes del V Congrés d'Història de l'Horta Sud.
Amb la determinació de fomentar projectes d'investigació i estudi dins de d'espai comarcal, en 1988, es va crear el Premi d'Investigació de l'Horta Sud, que compta actualment amb el patrocini de Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i de l'Ajuntament de Torrent. La convocatòria ha donat lloc a la publicació de les obres guanyadores en la col·lecció Monografies de l'Horta Sud. Fins ara s'han editat dins de la citada col·lecció catorze llibres sobre distintes realitats temàtiques.
Per tal de potenciar la imatge de la comarca entre els seus habitants, tot afermant la consciència de formar part d'un marc humà culturalment vertebrat es van crear els mapes de l'Horta Sud de gran mida amb dimensions de 100x70, sota la direcció de Vicent Rosselló Verger, professor de geografia de la Universitat de València. Per completar aquest coneixement cartogràfic i toponímic també es va editar una carpeta didàctica de mapes escolars de l'Horta Sud, amb un total de 10 mapes, amb el propòsit d'ajudar els centres escolars al coneixement del fet comarcal.
La convocatòria del Premi Quico Moret de la Concòrdia per reconèixer persones i institucions que s’han distingit en la vertebració, cohesió social i desenvolupament de l’Horta Sud, ha estat una necessitat sentida des de fa temps per l'IDECO. Han rebut aquest premi Josep Ferrís, la Nostra Escola Comarcal, Enric Juan, Florida Centre de Formació, Albert Taberner, les associacions de Vela Llatina, la Cooperativa de Serveis COINSER, Vicent Olmos i l'Horta Teatre. A aquest guardó s'ha afegit els darrers anys el Premi Carmen Valero a la Promoció de la Cultura Valenciana per valorar aquelles persones que treballen per la promoció i normalització de la nostra llengua i cultura. Han estat guardonats Josep Antoni Ferrer, Amàlia Alba, Conxa Chust i Rosa Raga.
Altres iniciatives emblemàtiques i d'estímul a la recerca han estat l'organització dels Congressos d'Història de l'Horta Sud, amb d'altres entitats com ara la Universitat de València, els ajuntaments de la comarca, els Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Florida Centre de Formació, la Caixa Popular i la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.
Embranzides a les quals cal afegir la col·laboració amb l’Institut Valencià de la Dona i el CEFIRE de Torrent en les Jornades i Estudis d’investigació en les distintes convocatòries de “La Dona de l'Horta al llarg del temps” o la Trobada d'Associacions comarcals, celebrada al Museu Comarcal Josep Ferrís, en 2017, organitzada per la Fundació Horta Sud i L'IDECO que va reunir a vint-i-vuit entitats d'àmbit comarcal per a debatre sobre el futur de la comarca.
Recollir la vida i la trajectòria cívica de ciutadans i ciutadanes, que conforma el plural patrimoni humà que ha intervingut en el desenvolupament del territori, va portar a constituir, en 2017, el Consell Redactor de la Viquipèdia de l'Horta Sud, amb la col·laboració d'Amical Viquipèdia. Hi són presents redactors i redactores dels 20 pobles de la comarca. Fruit d'aquest projecte és l'edició, en 2018, del llibre Gent de l'Horta Sud. Biografies 1. A més a més els usuaris poden consultar dins la plana web de L'IDECO les trajectòries biogràfiques de més de dos-cents persones.
L’interès per bastir estructures de connexió i d'enfortiment del teixit associatiu de la recerca amb d'altres instituts i centres d'estudis comarcals d'arreu del País Valencià, va menar l'IDECO a participar en la fundació de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals Valencians (FIECOV), que tingué lloc el mes de febrer de 1999, al Monestir de Santa Maria del Puig. La Federació, ara, sota la denominació de FedinesPV, agrupa i coordina més de trenta instituts i centre d'estudis comarcals.
Trenta-vuit anys de L'IDECO fent comarca, treballant per la seua vertebració, esdevenint motor de la recuperació i preservació de la memòria col·lectiva, dels seus trets d’identitat i del seu patrimoni històric, cultural i natural, que ha servit de marc perquè els estudiosos reflexionen sobre la realitat del nostre territori des de diverses òptiques i sensibilitats, reivindicant el marc comarcal com a espai de vida compartit, fomentant la convivència, l'autoestima i el coneixement entre els seus habitants, una tasca que no haguera estat possible sense el suport de les entitats de l'Horta Sud i de les nombroses persones que formen part d'aquesta singladura social anomenada l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud.

 Recercat