Premis Recercat

Nom del premiat Fundació Bosch i Cardellach
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2018
Descripció L’objectiu principal de la Fundació Bosch i Cardellach és promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de trobada, de reflexió i de debat dels estudiosos locals i de la ciutadania. Per portar a terme aquests objectius, la Fundació aposta per la dinamització i l'intercanvi de coneixements i d'experiències amb activitats que van des de les conferències als seminaris, passant pels debats i cursos. També convoca premis de recerca i publica documents inèdits de caràcter local i comarcal d'interès pels estudiosos. Tot plegat per alimentar i enriquir el debat entorn les idees i fomentar la transmissió de coneixement entre els membres de l'entitat, i entre el conjunt de la societat sabadellenca i vallesana.

La Fundació va ser creada en uns moments políticament molt difícils, amb la finalitat de conformar un espai que permetés el diàleg i la relació entre l'avantguarda intel·lectual ciutadana dels anys 40 del segle passat i les noves generacions de pensadors que disposaven de ben poques oportunitats de formació en les institucions acadèmiques del moment. Amb el suport i la protecció del llavors alcalde de la ciutat, Josep Ma. Marcet i Coll, la Fundació va poder-se moure al marge de les estructures fèrries que el règim franquista imposava, i gaudir d'aquesta manera d'un relatiu grau de llibertat d'acció i d'actuació a l'hora de promoure estudis de caràcter local i comarcal, i de mantenir encesa la flama de la promoció de la llengua i de la cultura catalanes.

Amb el pas dels anys, la Fundació es va anar consolidant com a “Centre d’Estudis d’àmbit
històric, social i cultural, preferentment relacionats amb Sabadell i la seva comarca”, i el seu Patronat s'ampliava amb les incorporacions del Banc de Sabadell, de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Fundació Gas Natural Fenosa i de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.

 Recercat