Premis Recercat

Nom del premiat Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2013
Descripció Tot i que l'any 1931, amb motiu d’obtenir diversos capitells antics, donatius de diferents persones d’aquesta ciutat, des de l’Escola d’Arts i Oficis es va pensar en organitzar un museu d’art que agrupés els nombrosos i variats objectes pertanyents a civilitzacions passades, escampats per l'actual comarca del Pla de l'Estany, no serà fins l'any 1943 que amb la creació del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles aquesta idea serà una realitat.

Fidel als principis de l'entitat, el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles s'ha distingit per la recuperació de la història del Pla de l’Estany i per la creació i gestió, des dels seus inicis, del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943) i de l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (1952). Al llarg d'aquests anys, i per tal de poder desenvolupar tota aquesta activitat, es van anar creant diferents seccions, que foren les responsables de portar a terme un seguit d'actuacions dins la nostra comarca, com poden ser les realitzades en els jaciments arqueològics de Serinyà, Porqueres, Vilauba o al Dolmen de Can Closes a Pujarnol; les col·laboracions en la restauració de diferents edificis medievals de Banyoles, i fins i tot del propi edifici de la Pia Almoina, seu de l’entitat i del Museu Arqueològic Comarcal, de la restauració del qual sempre n’ha assumit la responsabilitat. Actualment, l’organització amb seccions s’ha modificat i les iniciatives sorgeixen directament de la Junta i, si s’escau, es formen grups de treball o comissions per a temes concrets.

Però a banda d'aquestes actuacions, també en podríem citar d'altres, de les quals només en farem un breu resum:

• Publicacions. El març de l'any 1948 s'editaven els primers Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, en format d’annals. Des de llavors i fins al dia d'avui, han estat 27 el números d'aquesta col·lecció que han vist la llum, tot i que, amb el pas dels anys, han deixat el format d'annals miscel·lanis per convertir-se en quaderns monogràfics. També s'han editat monografies, coedicions, fulletons, separates, etc. fins a arribar a conformar un fons de més d'una seixantena de publicacions.

• Exposicions: al llarg d'aquest anys són moltes les exposicions en les quals ha col·laborat o bé ha organitzat el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. En destaquem algunes de les més recents, com “Els Mateu: cent anys de fotografia a Banyoles” (1996) i “Llops i humans a Catalunya. Del passat al present” (2008).

• Concursos de fotografia: Des de l'any 2000, el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles organitza, juntament amb Limnos, la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i darrerament el Museu Darder, i amb col·laboració amb el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, el Concurs de Fotografia de la Natura.

• Sortides i excursions: Al llarg dels anys, han organitzat moltes sortides, totes elles amb un rerefons cultural o científic, tant per la nostra comarca (Vilauba, Ermedàs, Incarcal, el castell de Porqueres, les coves de Serinyà, els estanyols de Sant Miquel de Campmajor...), com fora d'ella (Barcelona, Santes Creus, Taltaüll, Fontfreda, Narbona...).

• Evidentment, també s’ha realitzat una llarga llista de conferències, xerrades, tertúlies,....

A més d'aquestes activitats, també cal destacar:

• Les Beques de recerca comarcal “Joaquim Palmada i Teixidor”. Creades l'any 1999, inicialment com a Premis “Joaquim Palmada i Teixidor” i amb l'objectiu de fomentar la investigació a la nostra comarca, tant en el camp humanístic com en el científic. Des de l'any 2003 compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

• Els Col·loquis de tardor: la tardor de 1993 es va posar en marxa un nou projecte, que ha tingut continuïtat fins al dia d'avui. Cada tardor, juntament amb la Universitat de Girona, el Centre d’Estudis organitza un col·loqui d’alta divulgació científica, d'un a tres dies de duració segons la temàtica posada a debat, procurant sempre que el seu interès tingui alguna relació amb la nostra comarca. Estan adreçats tant a la comunitat científica i universitària com a la societat civil en general, interessada per a cada tema específic. Fins ara se n’han celebrat setze edicions i les seves conclusions sovint s’han publicat posteriorment en forma de Quaderns monogràfics. Els temes tractats han estat molt diversos: la llengua catalana, el mas medieval, la ciutat medieval, l’art gòtic, la farga catalana, la història recent, l’educació, el clima local, l’estany, la gestió ambiental, la geologia, la paleontologia, el burro català, el llop, les llegendes i els equipaments museístics...

El Centre també ha estat l’amfitrió o bé ha col·laborat a organitzar activitats com les Jornades de l'Estany dels anys 1984 i 1990; la VII Assemblea d'Estudis Comarcals; les Assemblees anuals de l’Associació d'Estudiosos del Judaisme Català i de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans; el Col·loqui Internacional de Prehistòria del Món Mediterrani durant el Pleniglacial, amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona o la V Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, amb el Patronat Eiximenis.

 Recercat