Premis Recercat

Nom del premiat Centre d'Estudis d'Altafulla
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2012
Descripció El Centre d'Estudis d'Altafulla va ser donat d’alta al Registro de Asociaciones com a associació cultural l’any 1977. Es va formar amb els membres del Grup de Recerques d’Altafulla, secció de la Real Sociedad Aqueológica Tarraconense, als qual cal afegir els de l’anomenat grup de l’Hostal. El primer document del Centre és l’Acta Fundacional on s’expressen les intencions de la futura associació: promoure el coneixement de la història, la llengua, els costums etc. de la vila, que recolliran els estatuts

S’inicià amb vint-i-set socis i ara en té uns tres-cents, entre convilatans i forasters. Disposa de: biblioteca, arxiu de documentació pròpia i aliena, arxiu fotogràfic, fons artístic i una pàgina Web que es pot consultar a www.cestudisaltafulla.cat.

En compliment dels fins de l’entitat el Centre des del primer moment de la seva existència porta a terme diversos tipus d’activitats, publicacions, exposicions, cicles de conferències, sortides culturals, presentació de llibres d’edició pròpia o aliena, intercanvi de publicacions i col·laboracions amb altres entitats etc.

 Recercat