Premis Recercat

Nom del premiat Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2011
Descripció El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca va ser fundat el 1933 per l’Ajuntament olotí amb el nom de “Patronat d’Estudis Històrics Olotins” amb la finalitat d’estimular la investigació i la difusió històrica i cultural en el marc d’un floriment d’institucions similars arreu del país els anys 30.

El Patronat és el degà dels centres d’estudis de la regió de Girona, si bé ha passat per diferents moments de vitalitat i de crisi, reflex del context històric i cultural i de les dinàmiques internes pròpies de les entitats culturals.

En l’actualitat, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca impulsa de manera regular: la publicació dels Annals del Patronat amb caràcter de miscel·lània oberta a les diferents branques de la investigació humanística i l’organització dels Premis Salvador Reixach a Treballs de Recerca d’alumnes de Batxillerat, amb dues modalitats, una de caràcter científico-tècnic i una altra de caràcter territorial i d’àmbit comarcal, conjuntament amb els Amics de Santa Pau i els Ajuntaments d’Olot i Santa Pau.

El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca ha format part des dels orígens del Patronat Francesc Eiximenis, forma part dels centres adherits a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i ha participat en alguns dels projectes de l’Institut Ramon Muntaner.

 Recercat