Premis Recercat

Nom del premiat Mercè Renom Pulit
Modalitat El premi RECERCAT a una persona vinculada al món dels centres d’estudis Any 2010
Descripció Mercè Renom disposa d'un currículum acadèmic de trajectòria brillant, amb un important nombre de publicacions, tant llibres com articles en revistes especialitzades i en premsa, és doctora en història i està vinculada a importants grups universitaris de recerca, molt consolidats i, algun d’ells, de caràcter europeu. Però ara no volem destacar aquests mèrits, que ho són indubtablement. Ara volem destacar la seva trajectòria en el moviment associatiu dels centres i entitats d’estudis. Una trajectòria avalada per la seva vinculació ininterrompuda des de la dècada dels anys setanta, per les diverses iniciatives que ha liderat i que fins ara formen part dels èxits aconseguits pels centres d’estudis i també pels nombrosos càrrecs que ha ocupat en diverses entitats d’aquest tipus.

Certament, la presència i l’empremta de la Mercè Renom la trobem al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (membre fundadora i de la seves primeres juntes i persona molt activa fins l’actualitat); a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (membre impulsora i fundadora, alhora que primera presidenta); a la Fundació Bosch i Cardellach (membre de la Junta); al Centre d’Estudis Santjustencs (membre fundadora); a la Fundació Orienta (membre del patronat); al Centre d’Estudis sobre Moviments Socials, de la Universitat Pompeu Fabra; i un etcètera que encara és llarg.

Des d’aquesta activitat la Mercè ha coordinat grups de recerca; ha fet de mestra a joves que s’iniciaven en la investigació; ha liderat iniciatives que han perdurat en el temps; ha contribuït al coneixement del territori i ha difós aquest coneixement entre el gran públic a través de publicacions divulgatives i de conferències.
Tota una lliçó de generositat, per què hom sap que la dedicació als centres i entitats d’estudis només és possible des dels paràmetres de la generositat vers les persones i vers el territori.

Mercè Renom, doncs, ha fet dels estudis la seva bandera en la lluita per un món millor, per un territori millor, i indubtablement, ha sabut canalitzar-la a través dels centres d’estudis.

 Recercat