Premis Recercat

Nom del premiat Grup d'Estudis Sitgetans
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2010
Descripció Les finalitats del Grup d'Estudis Sitgetans són l’estudi i difusió de la història, art, folklore, literatura, geografia, arqueologia, música, economia i altres aspectes culturals de la vila de Sitges i la seva comarca, vetllant pel seu foment i divulgació. L’entitat dedica també la seva atenció a estudis i temes culturals en relació amb Catalunya o d’abast universal.

Les activitats del Grup d’Estudis Sitgetans estan adreçades al públic en general. S’informa de la seva celebració als mitjans de comunicació locals i comarcals, als socis de l’entitat i a l’agenda municipal de cultura. En el context sitgetà, el GES desenvolupa la seva activitat d’acord amb altres entitats locals d’àmbit cultural i recreatiu evitant la duplicació d’esforços i col.laborant –hi d’acord amb les seves finalitats.

El GES s’ha marcat una sèrie d’objectius permanents per assolir l’acompliment de les seves finalitats com són:
- Estimular l’interès pels aspectes culturals de la vila;
- Promoure l’estudi i la investigació sobre temes sitgetans o comarcals i difondre’n els resultats;
- Potenciar la vida associativa de l’entitat per mitjà de la captació de nous socis per eixamplar la seva base social i treballant en cooperació amb altres entitats, locals o suparalocals;
- Continuar i incrementar la presència del Grup d’Estudis en tant que actiu de la vida cultural sitgetana.

 Recercat