Premis Recercat

Nom del premiat Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2009
Descripció Fundació: 29 de gener de 1983. El seu nom prové de Sinibald de Mas, que nasqué a Torredembarra el 1736, navegant, gran coneixedor de la mar Mediterrània i impulsor de l’Escola Nàutica de Barcelona.
El 2008 el Centre d’Estudis va complir 25 anys i amb aquest motiu es va fer una exposició en la que es donava a conèixer què fan els centres d’estudis en general i què ha fet i fa el nostre Centre en particular.
Els objectius del Centre, d’acord amb els estatuts, són impulsar els estudis, la recerca, el debat i la difusió dels valors culturals, científics i artístics en el nostre àmbit. En els últims anys, sense oblidar els estudis i la recerca, s’ha potenciat la difusió cultural i el debat a la nostra vila, omplint els buits que detectava.

SECCIONS
Les seccions són l’ànima del Centre i actualment funcionen les següents:
• Història. Recerca sobre la República i la Guerra Civil a Torredembarra.
• Ciències i tecnologia. Ja és a impremta la publicació d’una guia de peixos i d’altres organismes marins de Torredembarra, amb voluntat de sensibilitzar la població i els visitants.
• Excursionisme i territori. S’encarrega de preparar i portar a terme totes les sortides, de caire excursionista o cultural, que el centre efectua.
• Arts visuals. Organitza exposicions, tallers i les sessions de debat amb cinema (cinefòrum).
• Biblioteca i documentació. Té cura de la biblioteca i de la fototeca.
• Patrimoni literari. Última secció creada.

El fruit de les seves activitats de recerca i estudi es publica cada any en el Recull de Treballs -que els socis reben gratuïtament- o en monografies.

 Recercat