Les revistes dels centres d'estudis a Raco

El portal RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya en el qual s’hi poden consultar en accés obert els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la finalitat d’augmentar-ne la seva visibilitat i consulta i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Aquest repositori té l’objectiu d’impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes, ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes i facilitar els instruments per a la seva preservació.

Des de la creació de RACO l’any 2006, l’Institut Ramon Muntaner hi col·labora penjant-hi les revistes dels centres d’estudis de parla catalana.

www.raco.cat