L'INSTITUT RAMON MUNTANER, CINC ANYS EN FUNCIONAMENT

L'INSTITUT RAMON MUNTANER, CINC ANYS EN FUNCIONAMENT 01/07/2008

El proper dia 3 de juliol farà cinc anys de la constitució de l’Institut Ramon Muntaner. Fundació privada dels centres d’estudis de parla catalana. Hi ha tota una sèrie de projectes que s’han consolidat (per exemple el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana), d’altres en continu creixement ( per exemple el portal a internet www.irmu.org o la incorporació de les revistes dels centres d’estudis a RACO) i alguns de nous que ben aviat es posaran en marxa (per exemple la creació d’una llibreria virtual). Si féssim un balanç del que s’ha aconseguit en aquesta cinc anys destacaríem un enfortiment de la xarxa dels centres d’estudis – amb un increment de les col•laboracions i coneixences entre entitats de diferents territoris i major nombre d’activitat coordinades des de l’Institut com per exemple els actes del Bicentenari de la Guerra del Francès-, una major visibilitat i un increment del reconeixement social de la ingent tasca cultural realitzada per aquest col•lectiu en el territori. La difusió de les seves activitats i estudis ha afavorit un major interès per part d’altres col•lectius de recerca i també per part de les administracions. Aquest interès s’ha traduït principalment en col•laboracions i en suport institucional. La vehiculació de recursos de l’Institut cap als centres a través de les línies d’ajuts també ha permès tirar endavant interessants i enriquidores iniciatives que amb anterioritat no havien comptat amb recolzament. Obrim aquest cinquè any en funcionament amb un increment de les activitats i contactes fóra de Catalunya: el Recercat 2008, el mes de maig, va tenir lloc a Perpinyà, el proper congrés de la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana que tracta sobre els processos migratoris a les terres de parla catalana tindrà lloc el mes d’octubre a València i s’han iniciat contactes amb entitats d’Andorra. La nostra activitat, des dels orígens, s’ha adreçat al conjunt dels centres d’estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana, però enguany estem fent un esforç per realitzar algunes de les nostres activitats principals fóra de Catalunya. Per celebrar aquest cinquè aniversari i amb l’objectiu de fer balanç estem treballant per organitzar una jornada que inaugurarem aquesta tardor, segurament el mes de novembre a Móra la Nova, però que tindrà lloc anualment, per donar a conèixer els projectes realitzats pels centres d’estudis que han tingut recolzament de l’Institut. Aquesta jornada també servirà per realitzar una diagnosi del funcionament i interessos del conjunt dels centres i per obrir línies de col•laboració entre les entitats. Aquesta activitat tindrà per títol “Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i Recerca en el territori”.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.