PRESENTACIÓ DE LA REVISTA-MEMORIA NÚM.2 DE L'INSTITUT RAMON MUNTANER

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA-MEMORIA NÚM.2 DE L'INSTITUT RAMON MUNTANER 01/12/2005

Aquest mes de novembre s'ha presentat la revista-memòria anual (jujiol 2004-2005) de l'Institut Ramon Muntaner. Aquesta revista fa un balnaç d'aquest segon any en funcionament de l'Institut. Es dona especial rellevància als projectes en curs, però sobretot s'ha volgut donar un especial protagonismes a les activitats i als projectes que han rebut un ajut en les diferents convocatòries obertes per l'Institut. La revista també incluo un DVD amb un reportatge de la primera edició del RECERCAT a Esparreguera. La revista es distribueix de manera gratuïta als centres d'estudis i a totes aquelles entitats i persones interessades.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.