Es presenten les bases per a una nova línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic

Es presenten les bases per a una nova línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic 14/10/2021

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha presentat una nova línia de subvencions que, en aquesta ocasió, va dirigida a l'adquisició d'equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

L'objecte d'aquestes subvencions és el de contribuir econòmicament a l'adquisició d'equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d'aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Requisits i condicions:

 • Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.

 • L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l’entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l’equipament cultural.

 • L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a les finalitats de l’entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.

 • Les inversions objecte de la subvenció s’han de realitzar durant l’any de la concessió de la subvenció.

 • Destinar l’equipament tecnològic subvencionat a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.

 • Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 400 euros i d'un màxim de 5.000 euros i, en tot cas, no pot superar el 70% del cost de les inversions.

Les despeses subvencionables seran aquelles despeses procedents de l'adquisició de l'equipament tecnològic objecte de subvenció, així com les derivades directament de la posada en marxa d'aquest. Les inversions subvencionables són les relatives a l'adquisició dels equipaments següents:

 1. Adquisició d'ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i tauletes tàctils, per al treball presencial o el teletreball.

 2. Adquisició de recursos tècnics per a la realització de videoconferències: càmeres web, micròfons i auriculars.

 3. Adquisició d'elements per a la millora de la connectivitat: cables de xarxa, commutadors en xarxa i repetidors de senyal wifi.

 4. Adquisició de recursos tècnics destinats a la realització de reunions telemàtiques i de presentacions públiques: projectors, pantalles, pissarres electròniques, càmeres web i micròfons especials per a sales de videoconferències.

 5. Adquisició del programari necessari per a l'explotació dels equipaments esmentats a les lletres anteriors, sempre que estigui vinculat a l'objecte que preveu la base 1.

 6. Adquisició de videocàmeres i els seus complements per a l'enregistrament i la retransmissió en directe o reproducció en diferit, a través d'internet, d'esdeveniments culturals propis de l'entitat sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 20 d'octubre al 4 de novembre del 2021.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Podeu fer la sol·licitud a través de l'enllaç següent: SOL·LICITUDS SUBVENCIONS.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.