El CEII fa una crida per participar en un monogràfic especial del Llibre de Finestrelles

El CEII fa una crida per participar en un monogràfic especial del Llibre de Finestrelles 14/07/2021

Des del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias volen commemorar el 125 aniversari de les annexions dels pobles del pla de Barcelona a la Ciutat Comtal. Per a aquest motiu han previst realitzar un monogràfic especial del Llibre de Finestrelles dedicada a aquesta efemèride.

En aquest context, els centres d'estudis de Barcelona que vulguin participar podran col·laborar amb la realització del monogràfic. 

Aquest monogràfic tindrà dos blocs: Pobles annexionats i Les altres barcelones.

El primer bloc es centrarà en els centres d'història local dels antics pobles annexionats i cal fer un relat de com es va viure l'annexió i les conseqüències que va comportar.

En el segon bloc, les entitats de memòria local dels nous barris podreu fer un relat de com es va viure la formació dels vostres barris i les conseqüències -tant positives com negatives.

Les característiques del treball a realitzar són:

 • Nombre de paraules: 5000.
 • Nombre de caràcters amb espais: 32000.
 • Tipus de lletra: Calibri.
 • Cos de lletra: 12.
 • Interlineat: 1,5.
 • Marges:  enquadrats.
 • Títol: NOM DEL TÍTOL.
 • Subtítol: nom del subtítol.
 • Autor o autors: nom i cognoms i denominació del centre al qual es pertany.
 • Peus de pàgines citació siguin l'exemple: Roig i Llop, Tomàs. "Ignasi Iglésias, en el record", dins Homenatge de Sant Andreu a Ignasi Iglésias. Sant Andreu de Palomar: Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar -Coordinadora d'Entitats de Sant Andreu de Palomar, 1976, pag. 35.
 • Imatges: màxim 8.

La data màxima de lliurament és el 31 de maig de 2022 i cal enviar les vostres aportacions a l'adreça electrònica: vinyesroig@gmail.com 

Atès que es vol sol·licitar l'ajut de l'IRMU per a publicacions en la propera convocatòria cal saber si esteu interessats en col·laborar-hi, adreçant-se a vinyesroig@gmail.com abans del 10 de setembre de 2021.

Tots aquells centres que hi participeu rebreu 4 exemplars.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.