Crida a l'enviament de currículums per al programa de Garantia Juvenil 2021 a l'Institut Ramon Muntaner

Crida a l'enviament de currículums per al programa de Garantia Juvenil 2021 a l'Institut Ramon Muntaner 30/06/2021

La Garantia Juvenil a Catalunya és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés als joves en el mercat laboral. Aquesta iniciativa està adreçada als joves entre 16 i 29 anys amb títols de grau mig, grau superior o universitaris, amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil i proporcionar experiències laborals de qualitat. A Espanya s'emmarca dins l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. La recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta de treball, educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o de quedar-se sense feina.

L'Institut Ramon Muntaner s'adherirà a la subvenció cofinançada per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu per a la contractació de joves en contracte de pràctiques. La convocatòria està adreçada a joves amb formació en l'àmbit de les ciències socials, que estiguin a l'atur, que constin com a demandants d'ocupació i que estiguin inscrits al programa de garantia juvenil.

Tothom que compleixi aquests requisits pot fer arribar a l'Institut els seu currículum a través del següent formulari: http://www.irmu.org/irmu/curriculum.

Per a més informació sobre la Garantia Juvenil: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/.

Amb la col·laboració de: Unió Europea, Fons Social Europeu, Servei d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Unió Europea i el Servicio Público de Empleo Estatal.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.