Concurs fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2021

Concurs fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2021 04/06/2021

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (ABSC) ha convocat el seu concurs fotogràfic per a l'edició 2021

El concurs estarà obert a tothom i la temàtica de les fotografies haurà d'estar vinculada amb el monestir de Santes Creus.

Cada partipcant podrà presentar un màxim de tres obres que no hagin estat premiades ni publicades amb anterioritat. 

Hi haurà dos categories en el concurs: 

  • Fotografia tradicional. En aquesta categoria s'haurà de presentar una captura directa en un espai i temps simultanis. En aquesta categoria quedaran excloses els fotomuntatges o les imatges manipulades amb elements visualts que no corresponguin a la captura directa. 

  • Fotografia creativa. Es permet: collages, muntatges, fotografies pintades, viratges fotogràfics i altres tècniques. 

La mida màxima de les imatges presentades serà de 5.360 x 3.560 píxels i la mínima serà de 3.543 x 2.362 píxels, amb 300 punts per polzada i en format JPG.

A més, les fotografies han d'estar fetes entre l'agost del 2020 i l'agost del 2021.

La presentació dels treballs es farà per via telemàtica (d'un en un) i les dades personals d'identificació que hauran de constar són: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic, lloc i data de la fotografia i modalitat en què es participa.

Les fotografies escollides pel jurat seran exposades en format paper per part de l'organització durant el mes de setembre al Monestir de Santes Creus, i en format digital a la pàgina web de l'ABSC:  http://www.usuaris.tinet.org/absc/

Cada participant opta a un únic premi en la categoria pertinent: 

  • Fotografia tradicional: 1r premi: 100 euros i lot de llibres de l'ABSC. 2n premi: 50 euros i lot de llibres de l'ABSC.

  • Fotografia creativa: el premi és de 100 euros i un lot de llibres de l'ABSC

Els guanyadors de les dues categories, podran formar part del jurat en l'edició del concurs següent, I per tant, no podran presentar-se en la següent edició del concurs de fotografia. Un mateix participant no pot rebre més d'un premi.

El termini per presentar les obres acaba el 15 d'agost de 2021

Una vegada feta la inscripció i l'enviament d'imatges, el participant rebrà un correu electrònic per confirmar la inscripció i recepció de les fotografies. 

Adjunt a la notícia trobareu les bases del concurs.

A més, trobareu tota la informació d'aquest concurs al web de l'ABSC: https://usuaris.tinet.cat/absc/catala/activitats/concurs%202021.html 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.