Oberta una nova fase d’aportacions a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya

Oberta una nova fase d’aportacions a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya 03/06/2021

Des de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural es presenta una nova fase d'aportacions a l'Agenda Rural de Catalunya, presentada com un pla de desenvolupament rural per als propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030 al nostre país.

Entre els seus objectius, es vol analitzar els reptes territorials, socioeconòmics i ambientals del món rural i identificar actuacions que abastin els diferents àmbits de treball, els quals se centren en persones i benestar, repte demogràfic, transició ecològica, territori connectat, sistema agroalimentari, gestió forestal, innovació social i econòmica i governança.

Així doncs, un cop acabada la fase d'aportacions inicial comença la fase de participació. En aquesta fase de participació s'organitzaran tallers temàtics en línia i tallers territorials per acabar de definir les propostes rebudes en la fase d'aportacions inicial. Tothom que vulgui, ja sigui a nivell individual, entitats, associacions, administracions, agents econòmics i socials, podrà participar en els diferents tallers que anirem organitzant.

A continuació podeu consultar les dates dels tallers temàtics i podeu accedir a l'enllaç d'inscripció: INSCRIPCIONS TALLERS


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.