Es convoca la 5a Beca d'Estudi de l'Associacionisme Català

Es convoca la 5a Beca d'Estudi de l'Associacionisme Català 26/05/2021

L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat la 5a Beca d'Estudi de l'Associacionisme Català.

En aquesta edició el jurat valorarà especialment treballs orientats a l'estudi del següent tema: "Les transformacions de futur en l'associacionisme cultural. Després del Covid-19: resiliència, relleu generacional i sociabilitat". No obstant això, no s'exclou la possibilitat de presentar altres objectes d'estudi vinculats a l'associacionisme cultural.

Podran optar a les Beques d'Estudis de l'Associacionisme Cultural Català les persones investigadores que, individualment o en equip, presentin un projecte d'estudi d'acord amb aquestes bases.

La proposta guanyadora serà becada amb una dotació de 6.000€.

Les candidatures poden presentar-se fins al 21 de juny de 2021.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'ENS a través del correu electrònic: info@ens.cat 

En la presentació de les sol·licituds, les persones o equips investigadors hauran de fer constar el títol de l'estudi, un breu resum (200 paraules), les motivacions, la justificació/aportació intel·lectual prevista, les hipòtesis de partença i marc teòric, l'objecte d'estudi, les eines metodològiques i una proposta d'índex, així com les dades de contacte i el curriculum vitae dels candidats.

Segons estableixen les bases, el veredicte es farà públic el 15 de juliol de 2021.

Les conclusions de la investigació hauran de ser lliurades abans del 31 d'octubre del 2022.

Com és habitual, el treball serà publicat en un volum monogràfic de la revista Canemàs.

Adjunt a la notícia trobareu les bases de la beca.

Més informació: https://www.ens.cat/ 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.