La Fundació Josep Irla convoca la Beca d'Estudis Nativitat Yarza 2021

La Fundació Josep Irla convoca la Beca d'Estudis Nativitat Yarza 2021 12/05/2021

La Fundació Josep Irla convoca la Beca d'Estudis Nativitat Yarza 2021 amb l'objectiu de promoure els estudis en l'àmbit de les Ciències Socials sobre les dones.

En aquest context, la Beca d'Estudis Nativitat Yarza pretén finançar una recerca inèdita en el camp de les Ciències Socials sobre propostes per assolir la igualtat i l'exercici de la plena ciutadania de les dones.

Poden optar a la Beca les persones físiques investigadores que, de forma individual o en grup, presentin una proposta d'estudi d'acord amb les bases.

La Beca té una dotació econòmica de 3.000 euros.

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins a les 14 hores del 28 de maig de 2021.

Les sol·licituds s'han de presentar per correu electrònic a: politica@irla.cat, adjuntant la següent documentació:

  • Currículum dels sol·licitants, el qual no pot sobrepassar dos fulls A4 per persona.

  • Projecte d'estudi que, en un mínim de dos i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar: a)objectius de l’estudi; b)sumari preliminar del projecte; c)metodologia; d)cronograma; e)fonts principals i bibliografia de referència.

  • Dades de contacte dels sol·licitants (direcció postal, telèfon i correu electrònic).

El termini per a la realització de l’estudi escollit finalitza l'1 de gener de 2022, sis mesos després de la data de la concessió de la Beca d'Estudis Feministes Nativitat Yarza.

Adjunt a la notícia trobareu les bases de la Beca. A més podeu consultar el portal web de la Fundació Josep Irla on trobareu tota la informació sobre aquesta beca i d'altres projectes que porta a terme la Fundació: https://irla.cat/becayarza2021/ 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.