Es presenta la nova edició 2021 del FIET

Es presenta la nova edició 2021 del FIET 24/03/2021

El Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET) ha presentat la seva segona edició que enguany es portarà a terme els dies 27, 28 i 29 d'octubre de 2021.

La nova edició del 2021 es realitzarà en modalitat híbrida sota el lema "La recerca i la innovació en Tecnologia Educativa en l'era digital".

És evident que la tecnologia ha facilitat el disseny i desenvolupament de nous espais educatius, ha impulsat noves metodologies i ha difuminat les barreres entre l'educació formal, no formal i informal que cada vegada més hem de considerar-les de manera conjunta i no com a compartiments. Tot això en un marc global que ens permet generar xarxes de creació per a la redefinició de noves perspectives educatives i culturals. En aquest context, més que mai, hem de considerar l'Educació com el veritable motor de desenvolupament d'un país.

En aquest context, FIET 2021 pretén ser un espai de trobada d'investigadors de rellevància internacional relacionats amb el món de l'educació i la tecnologia perquè reflexionin, discuteixin i facin propostes de manera conjunta sobre el paper de la recerca en tecnologia i educació com a element transformador de l'educació en un context digital per tal de contrastar i buscar solucions a algunes de les mancances actuals de la recerca en Tecnologia Educativa.

Els objectius d'aquesta jornada des de la perspectiva el desenvolupament de la Competència digital docent (CDD) són: 

  1. Analitzar la necessitat i les estratègies per a la incorporació de la CDD en els programes de formació inicial i permanent del professorat. 

  2. Analitzar les estratègies d'avaluació de la CDD.

  3. Concretar el procés de certificació de la CDD en el cas de la formació inicial del professorat.

Podeu presentar comunicacions a través de la seva pàgina web fins al 15 de juny de 2021.

A més, totes les novetats sobre el FIET 2021 les podreu seguir al seu web https://fiet2021.fietcat.cat/ o bé a les seves xarxes socials: Twitter, Faceboook i Youtube.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.