El Centre d'Estudis Molletans convoca el XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada

El Centre d'Estudis Molletans convoca el XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada 23/03/2021

El Centre d'Estudis Molletans i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen el XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada amb la finalitat d'estimular la producció d'articles de divulgació sobre Mollet del Vallès i el Baix Vallès, basats en els treballs de recerca de Batxillerat. 

Pot participar-hi tot l'alumnat que cursi 2n de Batxillerat i hagi finalitzat el treball de recerca. 

L'alumnat haurà de presentar un article de divulgació basat en el treball de recerca de batxillerat, que podrà tractar de qualsevol àrea de coneixement que es relacioni amb Mollet del Vallès o el Baix Vallès.

L'estructura de l'article haurà de tenir les següents parts: 

  • Títol i nom dels autors/es. 

  • Resum, d'entre 50 i 150 paraules. 

  • Paraules claus (màxim 10). 

  • Introducció. 

  • Cos de l'article, estructurat en capítols i subcapítols. 

  • Conclusions.

  • Bibliografia. 

El text total tindrà una extensió d'entre 10.000 i 40.000 caràcters amb espais inclosos. A més a més, pot incloure taules, gràfics i imatges.

A causa de la pandèmia, la documentació s’enviarà per correu electrònic, sense la necessitat de presentar còpies impreses al registre general de l’Ajuntament. Per participar s'enviarà un correu electrònic a l’adreça cem@molletvalles.cat 

El termini d'enviament dels treballs finalitza el dilluns 24 de maig de 2021, inclòs.

El CEM premiarà només un article, independentment de la modalitat de batxillerat, amb la quantitat de 350 € i la possibilitat, a consideració del jurat, de la publicació a la revista Notes.

Trobareu les bases del premi a l'enllaç següent: https://www.irmu.org/centers/call/249 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.