Premi d'investigació sobre Ferreries, bienni 2020-2021

Premi d'investigació sobre Ferreries, bienni 2020-2021 23/03/2021

L'Ajuntament de Ferreries, amb la col·laboració de l'Institut Menorquí d'Estudis, convoca una nova edició del premi d'investigació sobre Ferreries, bienni 2020-2021.

L'objectiu del premi és fomentar, divulgar i ampliar la identitat cultural pròpia de Menorca. 

En la concessió d'aquest premi es valorarà tant el rigor de la recerca com la capacitat de divulgar la realitat de l'entorn del municipi de Ferreries. La temàtica del treball serà lliure, sempre que faci referència a la població de Ferreries o als seus habitants (economia, demografia, folklore, història, literatura, etc.).

Es podrà presentar qualsevol persona, ja sigui individualment o en grup, sense cap limitació d'edat, nacionalitat o veïnatge.

El premi té una dotació econòmica de 900 euros.

Els treballs s'han de lliurar a la Secretaria de l'Ajuntament de Ferreries abans de les 13.00 hores del 30 de juny de 2021.

Els originals, que han d'estar redactats en català, s'han de presentar en paper per quintuplicat i amb una còpia en format electrònic. L'extensió mínima dels treballs serà de 50 pàgines, corresponents a uns 2.100 caràcters per pàgina. A més, hauran d'anar acompanyats d'un sobre tancat a l'interior del qual figuraran les dades personals: nom, adreça, telèfon de l'autor/a o autors/es, títol de l'obr¡a, currículum (opcional) i número de compte bancari. 

Podeu consultar les bases del premi al següent enllaç: https://www.irmu.org/centers/call/245 

A més a més, les darreres notícies i activitats de l'IME a la seva pàgina web: http://www.ime.cat/ 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.