La Federació d’Ateneus de Catalunya s’incorpora al patronat de l’Institut Ramon Muntaner

La Federació d’Ateneus de Catalunya s’incorpora al patronat de l’Institut Ramon Muntaner 03/03/2021

El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat dimarts 2 de març la modificació dels estatuts de l'Institut Ramon Muntaner, el que suposa la incorporació de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) al seu patronat.

El Govern, a proposta de la conselleria de Cultura, ha aprovat modificar diversos articles dels Estatuts de l'Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana (IRMU), que fan referència a la seva composició i als seus òrgans de govern. L'actual patronat de l'IRMU està format per membres designats per la Generalitat de Catalunya i per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), entitat federativa que compta amb 126 entitats que en els seus àmbits d'actuació local i comarcal treballen per l'estudi, la reivindicació i la difusió del patrimoni més proper i el posen a l'abast del públic en general. La CCEPC va ser guardonada amb el premi nacional de cultura l'any 2007.

L'Acord de Govern amplia de 14 a 16 membres la composició del patronat de l'IRMU, al qual s'incorporen dos patrons designats per la Federació d'Ateneus de Catalunya. Amb això, la composició d'aquest patronat passa a ser majoritàriament privada i, per tant, facilita que la gestió dels projectes i iniciatives de l'IRMU estigui plenament en mans del teixit cultural català de base —tot i que es manté la presència i el suport institucional del Departament de Cultura de la Generalitat.

La Federació d'Ateneus de Catalunya treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les gairebé 180 entitats socioculturals que la integren -amb una abast total de prop de 100.000 persones-, contribuint a l'expansió de la cultura, al foment de l'associacionisme i al reequilibri del territori.

Guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura, la FAC fa de pont entre els ateneus i les administracions, posa en valor el patrimoni de les entitats, i programa activitats de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de les associacions culturals d'arreu del país.

La confluència entre les dues xarxes, centres d'estudis i ateneus, s'ha intensificat aquests darrers anys i fruit d'aquesta connexió va néixer la Beca de recerca històrica Terra d'Ateneus i la col·lecció de llibres del mateix nom de l'editorial Afers. Dos col·lectius d'una gran capil·laritat territorial amb una base social àmplia que són imprescindibles no només per la cultura local sinó també en l'àmbit cultural català, entès en un sentit ampli.

La incorporació de la FAC al patronat de l'IRMU és una oportunitat per reforçar la cultura de base i per teixir nous projectes amb incidència al conjunt dels territoris de parla catalana.

 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.