RACO 2020: una aposta ferma per la projecció local/global de la recerca

RACO 2020: una aposta ferma per la projecció local/global de la recerca 02/03/2021

El Repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha tancat el 2020 amb bones estadístiques tant pel que fa a noves incorporacions com a consultes. En total l'any anterior es van incorporar 11.335 articles i  es van realitzar 6.442.922 consultes. Aquestes xifres són il·lustratives de com la plataforma s'està consolidant com a referent per a la difusió de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Els centres d'estudis han continuat incrementant la seva participació en el projecte gràcies a la cooperació entre l'Institut Ramon Muntaner i les entitats responsables de RACO -el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya. El 2020 les revistes dels centres d’estudis han rebut un total de 505.449 visites.

L'accés digital a les revistes que proporciona RACO ha sigut essencial aquest any de pandèmia per mantenir el vincle entre publicacions i lectors. Malgrat tot, en contra del que es podria pensar, el nombre de consultes totals al portal ha caigut un 30% respecte a 2019. En comparació, el conjunt de les revistes dels centres d'estudis s'han mantingut prou estable, registrant només una baixada del 8,3% de les consultes en el mateix període.

Més enllà del volum de consultes, l'abast geogràfic de les revistes de Centres d'Estudis és remarcable. La majoria de consultes provenen de l'estat espanyol, però pràcticament totes les revistes reben l'atenció de lectors de la Xina i dels Estats Units. La revista Quaderns d'Estudis, per exemple, va rebre 20.095 consultes, un 44% de les quals provenien de l'Estat Espanyol, un 16% de la Xina, un 15% del Canadà i un 13% dels Estats Units. Tot plegat contribueix enormement en la difusió de la feina investigadora dels Centres d'Estudis al nostre país i al món.

També aprofitem l'avinentesa per recordar que tots els articles penjats a RACO també són fàcilment accessibles a través del buscador Google Acadèmic cercant per autor, revista o article.

Podeu consultar les dades de consultes de cada revista en detall aquí: https://www.raco.cat/raco/index.php/revistes/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.