Es publica el “Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya”

Es publica el “Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya” 17/02/2021

El Departament de Cultura ha publicat un Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya que es pot trobar en línia a través de l'enllaç següent: Protocol de suport als arxius

Aquesta publicació aporta a les entitats culturals una primera aproximació a les eines metodològiques necessàries per entendre una gestió adequada dels seus documents, evitant la pèrdua d'informació. En aquest context, el protocol té com a objectiu vetllar pel seu patrimoni documental, oferint metodologies bàsiques per a la gestió i conservació dels fons documental de més de 5.000 associacions culturals actives repartides arreu de Catalunya.

Al llarg de la seva història l'associacionisme cultural català ha estat un element cabdal per a dotar d'identitat i caràcter a Catalunya. Un dels testimonis més valuosos de la seva existència i activitat és el seu patrimoni documental. Així doncs, el protocol representa una eina per orientar uns primers tractaments documentals per les associacions. I, en aquesta línia, es reforça la proposta, exercida per moltes associacions, de promoure l'ingrés a l'arxiu públic més proper d'aquella documentació que ja no sigui d'ús quotidià, per tal de garantir la preservació dels fons arxivístics, l'accés a la informació i la difusió. 

De manera coordinada, la Direcció General del Patrimoni Cultural, competent en el vessant d'arxius i patrimoni documental, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que aglutina aquestes associacions, i conjuntament amb les entitats van treballar els seus fons documentals. El resultat d'aquesta anàlisi va visualitzar la necessitat de promoure una acció coordinada que es materialitzà amb la publicació d'aquest protocol.

La necessitat de crear aquest protocol neix "arran de la celebració, l'octubre de 2019, de la Primera Jornada d'Arxius i Associacionisme, que provoca una creixent mostra de consultes relacionades amb la gestió documental d'aquestes entitats, que amb un fons patrimonial d'un alt interès històric i cultural", afirma la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco.

El Protocol va ser presentat en format online a les jornades Recercat 2020, Jornada de Cultura i Recerca Local, organitzades per l'Institut Ramon Muntaner.

El protocol està estructurat en els següents apartats:

  • Què és i per a què serveix un arxiu

  • Breu descripció del marc legal i normatiu

  • La gestió de documents, conceptes, beneficis i metodologia

  • Les accions i línies de suport a la gestió documental ofertes des del Govern

  • Una terminologia tècnica bàsica

  • Referències normatives i bibliografia

La publicació d'aquest Protocol s'inscriu en la col·lecció Arxius i Gestió documental. Eines, número 11.

Teniu tota la informació la publicació a: http://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Protocol_associacions_culturals 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.