Encara podeu enviar propostes per al VI Galeusca-Història 2021

Encara podeu enviar propostes per al VI Galeusca-Història 2021 09/02/2021

A la tardor del 2021, la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus, celebrarà la VIa trobada Galeusca-Història: "De la primavera de les nacions a la Guerra Freda (1917-1947)", a Tarragona i Reus

Emmarcant-se en el context actual, els organitzadors del congrés entenen que cal que l'estudi aprofundeixi la revisió del període 1917-1947 als territoris de Galeusca -Galícia, País Basc i territoris de Parla Catalana-, a Europa i al Món, amb les seves crisis i les seves alternatives

En aquest sentit, la sisena trobada pretén treballar aquest context històric des de mirades plurals sobre la base de la Història, ampliant-les a visions econòmiques, sociològiques, antropològiques i del dret. Tot això amb l'interès per configurar una panoràmica més àmplia, que ajudi a la comprensió global i, al seu torn, el dia a dia de la societat que configura tot el conjunt dels pobles de Galeusca. 

En conseqüència, es proposen uns eixos de treball corals, els quals serviran per aprofundir en la configuració de les societats a estudi (en formats de llibertat, d'adequació, d'assimilació o de rebel·lia) en un context de vertebració de realitats nacionals:

  1. L'esclat nacional a Galeusca i a Europa: pensament, organitzacions, institucions i experiències.

  2. Sociabilitats i ciutadanies en una societat convulsa: classes, nacions i gèneres.

  3. Matances, persecucions i guerra total: les polítiques de la violència.

  4. De la investigació a la transferència: memòries, patrimonis, museografies i didàctiques.

En aquest context, la URV fa una crida als interessats/des en participar-hi per tal que enviïn les seves propostes de comunicació a la següent adreça electrònica: info.galeusca.historia@gmail.com 

Les propostes hauran de tenir una relació directa amb alguna de les línies temàtiques del congrés i a cada proposta haurà de constar el títol de la comunicació, nom complet de l'autor/a o autors/es, filiació acadèmica, temàtica on s'inscriu i un resum de fins a 250 paraules. 

Data límit per enviar les propostes: 28 de febrer de 2021.

Adjunt a la notícia teniu la primera circular del congrés. 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.