Inscripció al Cens d'espais de cultura responsables

Inscripció al Cens d'espais de cultura responsables 02/02/2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Cens d'espais de cultura responsables amb l'objectiu d'acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa de la seva activitat i donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals. 

La raó fonamental per a impulsar aquesta mesura es troba en la voluntat de començar a pal·liar les dificultats del sector en el període de convivència amb la pandèmia. 

La inscripció en aquest Cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals, però és un element important més que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.

Teniu tota la informació disponible sobre aquest cens al següent enllaç: https://cultura.gencat.cat/ca/serveis/cens-espais-cultura-responsables/

A més, podeu accedir al tràmit per a la sol·licitud d'inclusió a: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cens-dEspais-de-Cultura-Responsables 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.