El Departament de Cultura posa en marxa el Cens d’espais de cultura responsables

El Departament de Cultura posa en marxa el Cens d’espais de cultura responsables 15/01/2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Cens d'espais de cultura responsables amb l'objectiu d'acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa de la seva activitat i donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals. 

La raó fonamental per a impulsar aquesta mesura es troba en la voluntat de començar a pal·liar les dificultats del sector en el període de convivència amb la pandèmia. 

La inscripció en aquest Cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals.

En aquest context, des de la Federació d'Ateneus de Catalunya s'ha elaborat un informe amb tota la informació relativa al cens, on s'especifiquen les condicions concretes per inscriure-s'hi i es defineix l'Espai Cultural Responsable. 

Consulta l'informe de la FAC aquí.

A més, podeu consultar tots els detalls sobre la documentació, declaracions responsables i requisits necessaris per a la sol·licitud d'inclusió a: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cens-dEspais-de-Cultura-Responsables 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.