Obert el període d'inscripció al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

Obert el període d'inscripció al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 12/01/2021

Les entitats i fundacions que promouen la llengua catalana poden inscriure's o renovar la inscripció al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana. El termini per fer-ho acaba el 30 d'abril de 2021.

El Cens, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, té per objectiu estimular les entitats que promouen la llengua catalana i donar suport i reconeixement a la seva feina. Els donatius a favor de les entitats del cens desgraven en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets, així com la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.  

La inscripció al Cens s'ha de fer telemàticament des dels Tràmits gencat. Les entitats han d'adjuntar la memòria d'activitats de foment de la llengua catalana duta a terme durant l'any 2020 a la sol·licitud.

El Cens s'estén per 75 poblacions situades a Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya del Nord, Aragó, Andorra i Itàlia.

Des de l'Institut Ramon Muntaner animem els centres d'estudis locals i comarcals de parla catalana a inscriure'ls a aquest cens, per tal de donar visibilitat a la tasca dels centres d'estudis en el foment de la llengua catalana.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.