Crida de comunicacions per al VI Galeusca-Història 2021

Crida de comunicacions per al VI Galeusca-Història 2021 09/12/2020

A la tardor del 2021, la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus, celebrarà la VIa trobada Galeusca-Història: "De la primavera de les nacions a la Guerra Freda (1917-1947)", a Tarragona i Reus

Els organitzadors del congrés entenen que en el context actual cal que l'estudi aprofundeixi en la revisió del període 1917-1947 als territoris Galeusca -Galícia, País Basc i territoris de Parla Catalana-, a Europa i al Món, amb les seves crisis i les seves alternatives. 

En aquest sentit, val la pena centrar el VI Galeusca Història en aquest context històric de 1917-1947, des de mirades plurals sobre la base de la Història, ampliant-les a visions econòmiques, sociològiques, antropològiques i del dret per configurar una panoràmica més àmplia que ajudi a la comprensió global i del dia a dia de la societat en el conjunt dels pobles que configuren Galeusca.

En conseqüència, es proposen uns eixos de treball corals que serviran per aprofundir en la configuració de les societats a estudi en formats de llibertat, d’adequació, d'assimilació o de rebel·lia en un context de vertebració de realitats nacionals.

  1. L'esclat nacional a Galeusca i a Europa: pensament, organitzacions, institucions i experiències.

  2. Sociabilitats i ciutadanies en una societat convulsa: classes, nacions i gèneres.

  3. Matances, persecucions i guerra total: les polítiques de la violència.

  4. De la investigació a la transferència: memòries, patrimonis, museografies i didàctiques.

En aquest context, la URV ha presentat la primera circular del congrés, on proposen als interessats/des en participar-hi, enviar les seves propostes de comunicacions a la següent adreça electrònica: info.galeusca.historia@gmail.com

Les propostes hauran de tenir una relació directa amb alguna de les línies temàtiques del congrés i a cada proposta haurà de constar el títol de la comunicació, nom complet de l'autor/a o autors/es, filiació acadèmica, temàtica on s'inscriu i un resum de fins a 250 paraules. 

Data límit per enviar les propostes: 28 de febrer de 2021.

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.