Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya

Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya 18/11/2020

El passat divendres 13 de novembre, Enric Cobo Barri, cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Xavier Pedrals Costa, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, Daniel Vilarrúbias Cuadras, director de l'Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell, i Marcos Yáñez Navarro, tècnic de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural van publicar un article sobre el protocol de suport als arxius d'entitats i associacions culturals al diari digital Dada, de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

L'article en qüestió porta per títol: "Els arxius de les associacions culturals a Catalunya" i és una descripció del projecte sorgit l'any 2018 fins a l'actualitat. Ara mateix, la publicació final està a l'espera de ser publicat. 

A l'article es posa de manifest el treball de l'IRMU i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural com a promotors del protocol des de bon començament ja que l'origen del projectes es remunta a anys enrere al 2018, a partir de les relacions del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals amb l'Institut Ramon Muntaner és visualitzà la necessitat de promoure una acció coordinada entre dos direccions generals del Departament de Cultura amb funcions relacionades amb l'associacionisme com són la Direcció General de Cultural Popular i Associacionisme Cultural i la Direcció General del Patrimoni Cultural en la vessant d'arxius.

Després d'anys treballant de forma bilateral arxius i associacions, l'any 2018 es va consumar una primera acció amb l'objectiu de conèixer la dimensió d'aquests fons documentals que es concretà en l'anàlisi de les característiques dels arxius a les associacions culturals catalanes.

En aquest context, cal destacar també el paper del president de l'IRMU fins l'any 2017, el Sr. Lluís Puig i de l’actual presidenta, i la Sra. Àngels Blasco, que sense la seva sensibilitat per la cultura popular i associacionisme i el respecte a la tasca dels arxius com essència dels valors de la nostra societat en la preservació i difusió de la memòria de les associacions, res hauria estat possible. 

Els fons documentals de les associacions reflecteixen la vitalitat i l'impacte en el seu àmbit cultural i en el conjunt del país. Així, la informació que pot oferir aquesta documentació és bàsica per entendre la magnitud de les associacions culturals. En conseqüència, els arxius de les entitats són tresors que cal protegir i divulgar, tot impulsant sinèrgies entre entitats i arxius públics i aprofitant les eines i recursos arxivístics.

Així doncs, al llarg del 2018 es va dissenyar un pla de diagnosi dels fons documentals de les entitats i associacions culturals del país, amb l'objectiu d'elaborar un protocol de suport als seus arxius i promoure espais on compartir experiències i bones pràctiques que afavoreixin la col·laboració entre associacions i arxius. 

En el moment de plantejar el protocol es va considerar essencial que aquets fos una eina de suport a les associacions i també una referència pels arxius.

En aquest sentit, el protocol fa una primera descripció d’un arxiu, incorporant una breu descripció del marc legal i normatiu. En el protocol es dona una principal importància a la descripció de la gestió de documents, conceptes, beneficis i metodologia, ja que estan estretament relacionades amb els procediments i eines bàsiques per un correcte tractament documental.

Finalment es presenten aspectes relacionats amb les accions i línies de suport que promou el Departament de Cultura, una terminologia tècnica bàsica i algunes referències normatives i bibliografia.

Podeu consultar l'article complet a: https://arxivers.com/ladada/els-arxius-de-les-associacions-culturals-a-catalunya/

Imatge: Fons Josep Deseuras i Vilanova. Arxiu Comarcal del Berguedà. Patum de lluïment (les Maces), 1955. Font: Els arxius de les associacions culturals a Catalunya [en línia]. Diari Dada: https://arxivers.com/ladada/els-arxius-de-les-associacions-culturals-a-catalunya/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.