Es presenten les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

Es presenten les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19 11/11/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya presenten les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

Aquesta línia de subvencions està dirigida a compensar econònomicament la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de realitzar entre el 30 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.

A qui va dirigit?

A persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

 1. Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d'arts escèniques o música en espais escènics o musicals , o bé a l'aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l'espectacle. S'exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.
 2. Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d'arts visuals en equipaments públics o privats.
 3. Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d'aquests equipaments culturals.
 4. Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d'intervenció arqueològica o paleontològica.
 5. Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d'elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
 6. Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.

entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

 1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.
 2. Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d'arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d'arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat.

Aquestes subvencions són compatibles amb les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l'Institut Català de les Empreses Culturals següents:

 • Subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19.
 • Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Altres subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.
 • Altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres departaments de la Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

Termini de sol·licitud: del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

Podeu sol·licitar aquest ajut a la web de la Generalitat

Per a més informació podeu accedir a la web de la Generalitat.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.