Recordem que els centres d'estudis podeu sol·licitar el servei d'assessorament per a la introducció del format digital en les seves publicacions

Recordem que els centres d'estudis podeu sol·licitar el servei d'assessorament per a la introducció del format digital en les seves publicacions 31/08/2020

Arran de la jornada "Les publicacions dels Centres d'estudis: bones pràctiques i transició cap al món digital" la qual va tenir lloc a través de la plataforma Zoom amb més d'una quarantena de participants, es va obrir un servei d'assessorament adreçat als centres d'estudis que vulguin estudiar la introducció del format digital per a les seves publicacions.

Aquesta jornada va quedar gravada completament en dos presentacions que podeu visualitzar a través del següent enllaç: https://www.irmu.org/news/2700

Durant la jornada, l'Albert Pujol i la Núria Grau, de Caduf Cultura, van abordar el tema de la transició al món digital dels centres d'estudis. Van basar la seva presentació en l'App i la publicació que l'IRMU va presentar amb motiu de Sant Jordi (https://www.irmu.org/news/2596) i van mostrar les moltes possibilitats que per als centres suposa l'entorn digital a l'hora de transmetre els continguts que generen.

En aquest context, els centres que estiguin interessats en estudiar les possibilitats d'introduir el format digital entre les seves edicions poden sol·licitar el servei d'assessorament a merce@irmu.org. Des de l'IRMU es gestionaran les peticions que seran traslladades a Caduf Cultura.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.