El Govern de les Illes Balears obre la convocatòria d'ajuts als creadors culturals

El Govern de les Illes Balears obre la convocatòria d'ajuts als creadors culturals 26/08/2020

La nova convocatòria, que han presentat la consellera Pilar Costa, acompanyada de la delegada de la Presidència per a la Cultura, Catalina Solivellas, i del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Mateu Malondra, va adreçada a ajudar els creadors en el procés de creació cultural. El director de l'IEB ha explicat que "l'import total es reparteix a parts iguals entre les cinc principals línies de la convocatòria, amb una suma màxima de 98.000€ cadascuna". A més, "cap dels projectes subvencionables poden formar part de cap muntatge ni estar estrenats, enregistrats o registrats, així com tampoc subvencionats, premiats, produïts ni difosos".

Aquesta convocatòria té com a finalitat incentivar la creació artística a les Illes Balears i així subvenir als perjudicis esdevinguts a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 per la suspensió, cancel·lació o ajornament d'actes, esdeveniments, actuacions, produccions, rodatges o serveis professionals en els sectors esmentats.

Les 5 línies són:

Ajuts a les arts escèniques.

Inclou 3 sublínies: textos teatrals, coreografies i creació de circ.

Als ajuts de textos teatrals, s'hi destinen 40.775 euros, distribuïts en 5 ajuts de 8.155 euros cadascun; als dedicats a la creació de coreografies, 24.525 euros, distribuïts en 3 ajudes de 8.175 euros; i per a la creació d'espectacles de circ, 32.700 euros, que es distribueixen en 4 ajuts de 8.175 euros cada un.

Ajuts a la creació musical.

Inclou 3 sublínies: la música d'entorn audiovisual i creació contemporània, amb 32.800 €, repartits en 5 modalitats; el jazz, amb 32.600 € en 4 modalitats; i la música popular i urbana, a través de 8 ajuts de 4.075 €.

Ajuts a la literatura, còmic i il·lustració.

Inclou 2 sublínies: a la creació de textos literaris en català s'aporten 54.000 euros; per a narrativa, hi ha 3 ajudes de 9.500 euros; i per a poesia, 3 ajudes de 8.500 euros.

Els ajuts en còmic i il·lustració estan dotats amb 44.000 euros i es distribueixen en 3 ajudes de 9.500 € per al còmic i 4 ajudes de 3.875 € per a la il·lustració.

Ajuts a les arts visuals.

Inclou 2 sublínies: a la creació de projectes d'arts plàstiques i la de projectes de fotografia i vídeo, distribuïts en 16 ajudes de 6.125 euros cada una.

Ajuts a guions per a l'audiovisual.

Inclou 2 sublínies: els ajuts per a guions de llargmetratges cinematogràfics de ficció o animació i sèries estan dotats en 83.000 euros, dividits amb 8 ajudes de 10.375 euros cadascuna: llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació (3 ajudes), llargmetratge documental (3 ajudes) i sèries (2 ajudes); mentre que els ajuts a curtmetratges de ficció, animació o documental reparteixen la dotació global de 15.000 euros en 6 ajudes de 2.500 euros cadascuna, entre curtmetratge de ficció o animació (3 ajudes) i curtmetratge documental (3 ajudes).

Cap dels projectes subvencionables poden formar part de cap muntatge ni poden haver estat estrenats, enregistrats o registrats, així com tampoc subvencionats, premiats, produïts ni difosos.

El termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), és de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. És a dir el termini finalitza el dijous 3 de setembre de 2020.

La data màxima per lliurar els projectes de creació definitius, que valorarà una Comissió Avaluadora específica per a cada àmbit i que es faran públiques en el web de l'IEB, és el 15 d'octubre de 2021.

Més informació: cutt.ly/2aLJJ2w


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.