La Diputació de Tarragona obre una convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses d'entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu derivades de la Covid-19

La Diputació de Tarragona obre una convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses d'entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu derivades de la Covid-19 29/07/2020

La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de subvencions destinades a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-19, per a l'any 2020.

Aquesta convocatòria té l'objectiu de finançar les despeses per activitats culturals i per activitats esportives de caràcter extraordinari, ja realitzades, pendents de realitzar o per despeses realitzades sense haver pogut celebrar l'activitat com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, així com també despeses destinades a cobrir el dèficit derivat dels diferents graus d'ocupació permesos en les activitats a realitzar, en les diverses etapes de la desescalada.

La presentació de la sol·licitud per demanar la subvenció s'ha de realitzar segons convocatòria en format paper.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 16 d'agost. 

Només s'acceptarà una sol·licitud per entitat o fundació. 

La sol·licitud s'ha de fer en model normalitzat disponible a www.dipta.cat i s'ha de presentar en suport paper al Registre General de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat. I també es poden presentar per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

En el següent enllaç trobareu tota la informació pertinent a la convocatòria de la Diputació de Tarragona. Principalment per sol·licitar la subvenció cal omplir el formulari que trobareu a l'enllaç. 

https://seuelectronica.dipta.cat/cartera-de-serveis/-/tramitaservice/action/showServei/8004330008/DIP55_BVENC_00006?p_auth=737SSqXW

Formulari de sol·licitud

Si teniu qualsevol problema o dubte us podeu adreçar a la persona responsable: Sefa de las Heras Fontanals, amb adreça: Passeig de Sant Antoni 100 - 43003 Tarragona, telèfon: 977 29 66 34 i correu electrònic: cultura@dipta.cat 

A més, teniu adjunt a la notícia les dades generals de la convocatòria així com l'enllaç de l'anunci BOPT de la subvenció d'entitats esportives i culturals

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.