El PROCICAT publica el pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals

El PROCICAT publica el pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals 22/07/2020

El PROCICAT, en el marc de la pandèmia de la Covid-19, ha elaborat un pla adreçat a la cultura popular i les associacions culturals. Aquesta és una proposta formulada des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, i es planteja com a Pla de represa del sector de la cultura popular de Catalunya.

El document és fruit de la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural amb les 35 federacions que constitueixen el Consell de l'Associacionisme Cultural. 

Aquest material, juntament amb les consideracions que van exposar-se en la sessió extraordinària del Consell de l'Associacionisme Cultural celebrada el passat 7 de maig i presidida per la consellera de Cultura, queda recollit en aquest document.

Es tracta d'un document on es concreten les directrius per dur a terme el treball dins de les entitats culturals de manera segura, seguint amb les recomanacions i condicions disposades. 

També s'especifiquen les condicions per a les activitats en espais tancats sense i amb públic. 

Finalment, s'expliquen les condicions per a espectacles i esdeveniments culturals de carrer.

L'escrit també apel·la a la responsabilitat dels col·lectius per tal de vetllar per la salut pública i la solidaritat. A més, es deixa clar que les activitats han d'estar supeditades a la situació epidemiològica i a les restriccions que puguin determinar les autoritats locals o la Generalitat. En aquest sentit, a l'annex hi ha una proposta de model de declaració responsable per a ús d'associacions i entitats.

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.