Nova etapa de represa: mesures de protecció i organitzatives

Nova etapa de represa: mesures de protecció i organitzatives 19/06/2020

Com sabeu, a dia d'avui (19 de juny) i d'acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària per la COVID-19, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l'estat d'alarma i tot el territori es troba en la nova etapa de represa.

Durant aquesta etapa, correspon a la ciutadania i les persones titulars d'activitats econòmiques, empresarials o establiments d'ús públic assumir el deure de protecció i adoptar un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia. Les mesures generals de prevenció, seguretat i organització per a la nova etapa es regulen a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del PROCICAT, per la qual s'adopten el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures generals que regeixen l'etapa de represa són les següents:

  • S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.
  • S'estableix un període d'adaptació fins el 25 de juny, durant el qual la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.
  • A partir del 25 de juny desapareixen els percentatges de capacitat i l'aforament dels espais es regularà d'acord amb l'exigència de distància física de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure. Aquesta distància s'estableix en 1,5m en GENERAL, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per PERSONA.
  • És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5m.
  • Les persones titulars de les activitats i de la seva organització són responsables d'adequar-les a les mesures i protocols que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots.

A més a més, es recomana:

  • Higiene de mans freqüent i control de símptomes respiratoris.
  • Manteniment de grups de convivència habituals i estables.
  • Minimitzar contactes socials.
  • Preferència pels espais a l'aire lliure per a fer activitats. 
  • Ventilació correcta dels espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies.

Podeu trobar tota la informació actualitzada a l'enllaç següent: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Catalunya-entra-en-letapa-de-represa 

En aquesta etapa, el Govern de Catalunya elaborarà, adaptarà i actualitzarà diferents plans sectorials amb la intenció d'establir criteris generals per a cada activitat i acompanyar en aquest procés.

Aquests plans de desconfinament són elaborats per un equip de coordinació integrat pels departaments de salut i Interior que compta amb la participació dels diferents departament de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals. Els plans aprovats es poden consultar aquí.

Som conscients que són moments difícils per a tots els sectors, especialment en aquestes primeres fases de la nova etapa de represa. Per aquesta raó, considerem que és prioritari subjectar-nos als criteris i directrius que s'estableixen en la normativa aprovada ahir i en els plans de desconfinament esmentats. A l'espera d'un pla sectorial que reguli o incideixi en aspectes concrets de la nostra activitat, qualsevol protocol o guia de recomanacions que elaboreu s'ha d'ajustar a aquestes mesures que també poden complementar-se amb altres documents per a la represa de l'activitat de caràcter sectorial que ja han estat validats per les autoritats com els que trobareu a l'annex.

 

ANNEX

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya

Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2

Plans sectorials per a la represa de l'activitat

«Procediments de neteja i desinfecció sobre patrimoni cultural moble i immoble», elaborat per la Direcció General de Patrimoni, amb indicacions a tenir en compte per a la desinfecció d’espais i béns mobles

«Guía de buenas prácticas para el reinicio de la actividad escénica y musical en España», elaborada per l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Regula els aspectes de prevenció, seguretat i higiene per a les diverses tipologies d'espectacle


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.