Ajuts 2020. Pautes d’actuació respecte a les afectacions relacionades amb les diferents convocatòries a causa del Covid-19

Ajuts 2020. Pautes d’actuació respecte a les afectacions relacionades amb les diferents convocatòries a causa del Covid-19 17/06/2020

Davant la situació provocada per la COVID-19 l'Institut Ramon Muntaner ha decidit prendre mesures extraordinàries dirigides als centres d'estudis als que se'ls ha atorgat un ajut a activitats i/o a publicacions dins la convocatòria del 2020.

 

AJUTS A ACTIVITATS

Supòsits

Procediment

Anul·lació de l’activitat sense despeses generades

El centre d’estudis ha de renunciar a l’ajut concedit

No realització de l’activitat però amb despeses generades

El centre ha d’acreditar que l’activitat ha generat despeses el 2020 malgrat la no realització de l’ajut per tal que li siguin abonades

Canvi de data dins el 2020

Notificació a l’IRMU

Realització de l’activitat el 2020 amb modificacions de programa / reajustament pressupost

El centre ha d’aportar la informació d’acord amb les modificacions del programa i /o reajustament del pressupost

Substitució per una altra activitat de característiques similars i pressupost semblant

Informació de l’activitat i pressupost i la comissió avaluadora ho resoldrà

Proposta de realització de l’activitat el 2021

Renúncia. Si vol mantenir la proposta d’ajut ha de sol·licitar-ho a la convocatòria d’ajuts 2021

En els casos que haguessin hagut de renunciar i la presentin al 2021 podran presentar l’anul·lada més la prevista per al 2021.

 

AJUTS A PUBLICACIONS

Supòsits

Procediment

Anul·lació de la publicació sense despeses generades

El centre d’estudis ha de renunciar a l’ajut concedit

No edició de la publicació però amb despeses vinculades generades (coordinació, traducció...)

El centre ha d’acreditar que la publicació ha generat despeses el 2020 malgrat la no realització de l’objecte de l’ajut per tal que li siguin abonades

Canvi de data de la publicació dins el 2020

Notificació a l’IRMU

Proposta de realització de la publicació el 2021

Renúncia. Si vol mantenir la proposta d’ajut ha de sol·licitar-ho a la convocatòria d’ajuts 2021

 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.