Es presenta el número 9 de la "Guia de digitalització"

Es presenta el número 9 de la "Guia de digitalització" 16/06/2020

El passat 12 de juny la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va presentar la Guia de digitalització, a través d'una videoconferència. Es tracta del darrer número publicat (el número 9) sobre aquesta temàtica, emmarcat dins la col·lecció Arxius i Gestió documental - Eines.

Aquesta publicació ha estat elaborada per un equip de professionals provinents del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya, l'Arxiu Nacional de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya. A més, també s'ha comptat amb el suport de l'empresa AGTIC Consulting SL i el Servei de publicacions del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

Els arxius catalans en general, i en aquest cas particular, la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya i l'Arxiu Nacional de Catalunya, comptem amb anys d'experiència en projectes de digitalització. Així, l'any 2006 s'engegà el Pla Bruniquer de digitalització, promogut per la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental del Departament de Catalunya, per tal de donar suport als arxius comarcals i l'ANC amb les tasques d'organització, preservació i conservació de la documentació que es conserva en els arxius. Des de llavors s'ha aconseguit digitalitzar milions de documents i posar-los a l'abast de la ciutadania a través d'Arxius en línia

Com a complement al Pla, l'any 2008, es va publicar la primera guia de digitalització. Aquesta guia va permetre normalitzar procediments i aplicar criteris de selecció i estàndards comuns en la digitalització. Tant en el 2010 com en el 2014 es van fer algunes aportacions i millores, però la revisió i ampliació de la Guia es va finalitzar el desembre del 2019 i la maquetació definitiva fins entrat el 2020.

En aquesta darrera versió es presenta una nova Guia de digitalització amb l'objectiu de coordinar els esforços de les entitats públiques i privades en matèria de digitalització de la seva documentació i, a més, proporcionar un model de digitalització comú basat en estàndards àmpliament reconeguts i que s'adapti als recursos i les necessitats de cada institució o arxiu.

Aquesta guia supera el marc de la guia inicial i pretén aportar una sèrie d'eines tipificades i normalitzades seguint les directrius nacionals i internacionals en la ma­tèria, amb la voluntat d'esdevenir un instrument útil per a qualsevol organització –pública o privada– que vulgui impulsar un projecte de digitalització.

Podeu trobar la Guia de digitalització disponible per a la seva lectura i descàrrega en el document adjunt a aquesta notícia o bé a través de la web de la Xarxa d'Arxius Comarcals.

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.