El CoNCA actualitza el Canal d'emergència cultural

El CoNCA actualitza el Canal d'emergència cultural 15/06/2020

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha actualitzat el Canal d'emergència cultural que va iniciar al 15 d'abril amb l'objectiu de resseguir l'afectació de la crisi en els sectors cultural i artístic català i fer el seguiment de les mesures de suport dirigides a aquests sectors.  

Des de l'activació d'aquesta eina, ha hagut prop de 200 consultes que han estat ateses per un equip tècnic d'especialistes, de les quals sobretot han estat consultes relatives a ajuts, subvencions i a l'àmbit laboral. 

Per tal d'adaptar-se a una nova fase de la crisi, el Canal d'emergència cultural s'ha reformulat des del passat 8 de juny i es pot trobar un nou apartat amb l'objectiu d'identificar eficaçment les necessitats actuals i centrar-se en les problemàtiques socioeconòmiques produïdes pel confinament i l'aturada de l'activitat laboral. 

Mitjançant un qüestionari en línia es volen detectar les mancances conjunturals i immediates de les mesures COVID19. Aquest qüestionari està adreçat a artistes, professionals i representants del sector, els quals permetran al CoNCA treballar en el diagnòstic de l'afectació de la crisi a mig i llarg termini i, en conseqüència, obtindran propostes que es podran traslladar a les administracions. 

A més, el Consell seguirà difonent les dues eines de consulta que han acompanyat el Canal des de la seva creació: l'Actualització de les mesures d'urgència, de caràcter setmanal, i el repositori Històric de les mesures d'urgència.

Imatge: El CoNCA reformula el 'Canal d'emergència cultural'. Font: Cultura 21 el portal català del sector de la cultura [en línia]. https://cultura21.cat/noticies/el-conca-reformula-el-canal-demergencia-cultural/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.