El mNACTEC i l’IRMU convoquen la 2a convocatòria de l'ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020

El mNACTEC i l’IRMU convoquen la 2a convocatòria de l'ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020 12/06/2020

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) convoquen l'Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020, de recerca històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya (patrimoni moble, immoble i/o immaterial).

Es prioritzaran els estudis i recerques inèdites que treballin els diferents àmbits d'aquest patrimoni científic, tècnic i industrial que permetin aprofundir en la seva incidència social, històrica, econòmica, tecnològica, etc. al llarg dels segles XVIII a XX, així com les propostes de protecció, restauració i posada en valor patrimonial.

No es podran presentar a aquesta convocatòria les documentacions o estudis referents a objectes singulars o col·leccions d'un museu o inventaris d'objecte d'un Museu i aquells treballs fets amb perspectiva eminentment arquitectònica.

L'ajut, amb una dotació de 4.000€, està destinat, preferentment, a donar suport d'una manera prioritària a investigadors/es joves, en període de formació o en les primeres etapes d'activitat investigadora. Les sol·licituds podran formular-se de forma individual o col·lectiva.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de juliol de 2020.

Trobareu les bases d'aquesta convocatòria a l'enllaç https://www.irmu.org/irmu/call/226


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.