El CoNCA actualitza les seves mesures d'urgència

El CoNCA actualitza les seves mesures d'urgència 09/06/2020

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) mitjançant el seu canal d'emergència cultural actualitza les mesures d'urgència destacades i vinculades al sector cultural que s'han publicat entre els dies 20/06 i el 26/06 d'aquest any.

Es tracta d'una sèrie de convocatòries d'ajuts i subvencions, en la seva majoria, relatives a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 

Entre les subvencions destaquem: 

SUPORT ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL

  • Ajuts per a la participació de pel·lícules espanyoles a festivals celebrats des de l'octubre del 2019 fins l'octubre del 2020

Es tracta d'un ajut específic per a productores audiovisuals. Termini de sol·licituds: 10 dies naturals des del
26/06 (per esdeveniments entre octubre'19 i el 25/06) i 10 dies naturals des del dia següent de finalització de cada esdeveniment (per festivals que finalitzin posteriorment al 25/06 fins l'octubre'20). Prové del Govern de l'Estat (ICAA – Ministeri de Cultura i Esports): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-18727 

  • Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió de patrimoni arqueològic i paleontològic per al 2020 (Res. CLT/1406/2020)

Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. Prové de la Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura):
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875912&language=ca_ES 

  • Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per al 2020 (Res. CLT/1407/2020)

Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. Prové de laGeneralitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura): https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875886&language=ca_ES 

  • Subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives (Res. CLT/1408/2020)

Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. Prové de la Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura): https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875917&language=ca_ES

  • Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i
    mostres audiovisuals a Catalunya per al 2020 (Res. CLT/1417/2020)

Termini de sol·licituds del 23/06 al 30/10. Prové de la Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura): https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966&language=ca_ES

  • Subvencions per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per al 2020 (Res. CLT/1418/2020)

Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. Prové de la Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura): https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950&language=ca_ES

  • Ajuts Iberescena per a projectes de creació i d'integració d'arts escèniques als estats promotors

Països promotors com: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, Uruguai i Xile. Els ajuts s'han de portar a terme durant l'any 2021. Termini de sol·licituds del 15/06 al 15/10 d’enguany. Les línies d'ajut són les següents: 

 

A més a més, hi ha un apartat específic per a les webs i recursos en línia d'interès

Podeu llegir el document sencer al següent enllaç: https://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/actualitzacio-mesures-2606.pdf 

A més, podeu consultar l'històric de mesures d'urgència, on trobareu les principals mesures d'urgència concretades fins al 26/06https://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/Historic-mesures-urgencia-1906.pdf 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.