L'ICEC obre una línia de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals derivades de la COVID-19

L'ICEC obre una línia de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals derivades de la COVID-19 05/06/2020

L'Institut Català de les Empreses Culturals obre una nova línia de subvencions per tal de donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Termini per sol·licitar l'ajut: des del 3 de juny fins al 29 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:

  • Haver obtingut un ajut de l'ICEC o del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
  • Haver presentat una sol·licitud d'ajut a l'ICEC o al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, que hagi estat admesa a tràmit encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019. 
  • Haver donat d'alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l'any 2019 o 2020 (als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiments culturals les galeries d'art, cinemes comercials, teatres, llibreries i sales de música).

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria mitjançant el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Per qualsevol dubte teniu les adreces de contacte i suport telefònic, amb el següent horari d'atenció telefònica: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres:

Dubtes sobre el contingut de la subvenció:  938 80 44 46 i 933 16 28 09 / ajuts.icec@gencat.cat  o bé: 933 16 27 70 / icec@gencat.cat

Dubtes de tramitació electrònica i certificats digitals:  wsanz@gencat.cat / scalavera@gencat.cat


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.