Premi de Natura "Maria Murtra" 2020

Premi de Natura "Maria Murtra" 2020 28/05/2020

El lliurament dels Premis de Natura acostuma a celebrar-se l'últim dimecres del mes de maig al Pati de Sant Roc, a la Parra: Pati de Sant RocLa Parra activitats de petit format. Les escoles, els Instituts, els infants, els joves, els mestres, en són els protagonistes però enguany, caldrà esperar a la represa de l'activitat escolar.

En conseqüència l'Institut d'Estudis Vallencs modifica la convocatòria del Premi de Natura "Maria Murtra" 2020.

Podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l'Alt Camp.

El jurat valorarà que es treballin temes d'educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l'estalvi d'aigua i d'energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.

Aquesta convocatòria queda establerta en 5 modalitats i un premi especial:

  • Modalitat a: consistirà en la realització d'un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d'educació infantil. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
  • Modalitat b: consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d'educació primària. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
  • Modalitat c: treballs individuals o en petit grup presentats per alumnat d'educació secundària obligatòria.
  • Modalitat d: treballs presentats per alumnat de batxillerat o de cicles formatius.
  • Modalitat e: treballs presentats per persones de més de divuit anys.
  • Premi especial Els Torrents de Valls: treballs presentats a qualsevol de les modalitats anteriors que tractin el tema dels Torrents de Valls i que no hagin resultat premiats dins la modalitat.

Els treballs del Premi de Natura hauran d'estar redactats en català.

La dotació d'aquesta convocatòria és de 2.450€ que es repartiran segons el criteri del Jurat entre les modalitats a, b, c, d, i e i el premi especial.

Amb motiu de la crisi causada per la Covid-19, es modifiquen alguns punts d'aquestes bases:

La forma de lliurament s'ha adaptat a aquesta situació d'excepcionalitat i es podrà enviar el treball i l'altra informació requerida per correu electrònic a iev@iev.cat o mitjançant wetransfer.

La data límit de lliurament s'ajorna fins al quart trimestre (finals d'octubre) de l'any 2020, per a donar oportunitat a les escoles de presentar els seus treballs.

Les persones que vulguin participar en les modalitats c, d i e si ho desitgen poden fer arribar ja els seus treballs amb el benentès que l'IEV es farà càrrec de cada treball fins a la reunió del jurat.

Es poden consultar les bases d'aquest premi a la web de l'IEV: https://iev.cat/premis-i-convocatories/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.