Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya 21/05/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals presenten una nova línia de subvencions per a l'organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives. 

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3 (de les bases específiques).

Queden exclosos:

  1. Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
  2. Els esdeveniments consistents exclusivament en l'atorgament de premis de qualsevol mena.
  3. Els esdeveniments consistents exclusivament en activitats de formació i de caràcter acadèmic.
  4. Els festivals, les mostres i els cicles audiovisuals.
  5. Els esdeveniments consistents en trobades d'usuaris de xarxes socials.
  6. Els esdeveniments consistents en trobades de jugadors d’un videojoc concret.
  7. Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d'arts visuals que utilitzin suports digitals.
  8. Els esdeveniments de turisme cultural digital.
  9. Els esdeveniments amb un pressupost superior a 420.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig al 9 de juny de 2020, ambdós inclosos. 

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria. Podeu fer el tràmit aquí.

Bases específiques d'aquestes subvencions

Convocatòria per a la concessió de les subvencions


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.