Es promouen dues campanyes per testimoniar el pas de la pandèmia de Covid-19

Es promouen dues campanyes per testimoniar el pas de la pandèmia de Covid-19 19/05/2020

Campanya de participació ciutadana i recollida d’objectes "Memòries d’una pandèmia"

El Museu d’Història de Catalunya, els museus membres de la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya han promogut una campanya de recollida de documents, imatges, vídeos i objectes materials per testimoniar el pas de la Covid-19, sota el títol "Memòries d’una pandèmia".

El material donat permetrà interpretar l’impacte de la pandèmia a Catalunya des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural i esdevindrà el patrimoni que les properes generacions podran vincular amb el període històric que estem vivint.

Així aquesta campanya fomenta la participació ciutadana, ja que tothom pot participar, des de persones individuals i anònimes a representants de col·lectius ciutadans o autoritats públiques; empreses, institucions públiques i privades; o ONGs i associacions educatives, esportives, mediambientals o del treball.

Es poden enviar fotografies, vídeos, missatges de veu, documents o objectes dels temes més diversos perquè, com més ampli sigui el fons que es generi, millor es podrà explicar una realitat tan polièdrica com és la de la pandèmia. 

Una vegada finalitzada la campanya, es posarà en comú el material donat als diferents museus que participen en el projecte de recollida de material per fer-ne una lectura transversal i desenvolupar un projecte comú de divulgació.

Per participar cal enviar un correu electrònic a l’adreça museugrafia1.mhc@gencat.cat on s’han d’indicar les dades següents:

Nom i cognoms de la persona que vol fer la donació

Fotografia de l’objecte o arxiu digital que es vol cedir. Si es tracta d’un arxiu digital el pots adjuntar directament al correu. Si pesa més de 15 mb, s’haurà d’utilitzar WeTransfer. En canvi, si es tracta d’un objecte material, s’haurà d’entregar al museu participant del projecte una vegada aquest pugui obrir al públic.     

Breu descripció de context o informació rellevant sobre l’objecte o allò que descriu la fotografia, vídeo o missatge de veu.

Els participants en el projecte "Memòries de pandèmia" autoritzen el Museu d’Història de Catalunya a exhibir, publicar, difondre o reproduir les imatges, els àudios i els textos que ens facilitin, sense que comporti cap tipus de compensació.

Tota la informació: https://www.mhcat.cat/recerca/recursos_projectes/projectes_d_investigacio/memories_d_una_pandemia

 

Campanya #Arxivemlacovid19. Campanya de recollida de documents sobre la pandèmia de COVID19: col·labora a crear la memòria social de la teva comarca

La Xarxa d’Arxius Comarcals ha engegat la campanya #Arxivemlacovid19 per tal de recollir tota la documentació tant audiovisual com textual realitzats per un mateix, per tal de preservar-los i que puguin servir a les generacions futures per entendre aquest període de la història.  

Ajuda a arxivar el #moment

La campanya #Arxivemlacovid19 s’ha proposat explicar la memòria del confinament a Catalunya a través d’aportacions dels ciutadans.

Múltiples esdeveniments ens impacten aquests dies: el confinament, la malaltia, la solidaritat, l’angoixa per la situació econòmica, la buidor dels espais públics, la cancel·lació general de la nostra vida social... tota la documentació que reculli aquestes experiències ajudarà a formar una memòria social de la pandèmia de COVID19 a cada comarca.

Tots els arxius comarcals han començat aquesta campanya de recollida de materials per documentar l’experiència col·lectiva que estem vivint a través de les seves respectives pàgines web:  http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals

Per aquest motiu, cada arxiu comarcal preservarà i custodiarà tot el material recollit durant aquesta campanya, amb l’objectiu que en un futur es pugui disposar d’una memòria social construïda directament per la ciutadania.

Quins materials es recullen?

Documents analògics i digitals, textos personals (diaris de confinament, reflexions sobre la situació i vivències tant en fonts escrites com orals amb vídeo blocs o sonors), fotografies i vídeos creats per vosaltres i vinculats a la comarca en la que us trobeu.

Pot participar qualsevol ciutadà que vulgui aportar la seva experiència personal, enviant els materials digitals a l’adreça que figuri a l’arxiu comarcal corresponent al seu territori, utilitzant el servei WeTransfer (en el cas que sigui material pesat). Si es tracta de documents analògics, podeu portar-los directament a l’arxiu comarcal específic un cop acabat el confinament.  

Teniu més informació als enllaços següents i a les notícies específiques de cada arxiu comarcal:

#ARXIVEMLACOVID19_consells

#ARXIVEMLACOVID19_consells_per_a_la_ciutadania


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.