El Departament de Cultura aprova noves subvencions extraordinàries d'ajuda al sector per un import de 5 milions d'euros

El Departament de Cultura aprova noves subvencions extraordinàries d'ajuda al sector per un import de 5 milions d'euros 30/04/2020

El Departament de Cultura ha aprovat dues noves línies de subvenció extraordinària destinades a entitats, empreses i autònoms i per fer front a l’aturada de l’activitat derivada de l'emergència sanitària de la COVID19, i també ha activat altres ajudes anuals que havien quedat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma.

Així, el Departament de Cultura ha aprovat una primera línia extraordinària dotada amb 2 milions (ampliables) per fer front a despeses estructurals d'entitats, fundacions, associacions, entre altres. Aquesta línia, té per objectiu cobrir despeses de lloguers, quotes de préstecs, serveis bàsics o nòmines durant l'estat d'alarma.

La segona línia extraordinària d'ajuts, dotada amb 3 milions (ampliables) està destinada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre per compensar la suspensió d'activitats culturals i les pèrdues acreditades per caixets, contractes o taquillatge d'actes cancel·lats fins al 31 de desembre de 2020.

La convocatòria d'aquestes ajudes es publicarà properament al DOGC i les bases es podran consultar al portal web del Departament de Cultura, des d'on també es podrà accedir al tràmit per sol·licitar les subvencions.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.